Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) - Starosta Nowosądecki
ogłasza co następuje:
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do wydzierżawienia niżej wymieniona nieruchomość :

Działka ewid. nr 590/2 o pow. 11,95 ha gm. Łącko obr. Jazowsko. Nieruchomość niezabudowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko działka leży
w terenach: 10.MN.16 - tereny zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na cele upraw szkółkarskich. Na okres 3 lat.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-02-28
data ostatniej modyfikacji: 2024-02-28 | 11:48
planowana data dezaktywacji: 2024-03-20