Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Prawo / Zarządzenia Starosty / VI kadencja / od 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości
2023-02-03 10:46:52
Małgorzata Horowska
Data rozpoczęcia:
03-02-2023
Tytuł:
Zarządzenie Nr 4/2023 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 stycznia 2023 r.
Numer:
4/2023
Krótki opis:
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy -Zdroju
Treść:

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy -Zdroju.

Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z upływem kadencji Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy -Zdroju obejmującej lata 2019-2023, wyznaczam Pana Antoniego Koszyka na Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy -Zdroju na czteroletnią kadencję obejmującą lata 2023-2027.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki:
zarzadzenie_4.pdf
Treść zarządzenia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34