Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2023 rok

Aktualizacja akapitu
2023-06-09 12:28:04
Agnieszka Matusik
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 
 
                  


Data zgłoszenia: 12.04.2023r.
Adres  obiektu: Maszkowice - dz. nr 5, 74, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 139, 161/3, 161/4, 167/4, 167/3, 167/7, 167/5, 167/12, 172, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/11, 174, 175, 179, 180, 182/2, 182/1, 184/1, 184/2, 185/30, 185/23, 185/24, 185/9, 185/10, 185/20, 185/16, 185/17, 185/5, 185/4, 185/15, 185/3, 186/3, 186/2, 186/1, 187/7, 187/4, 189, 190/13, 190/12, 190/10, 190/5, 191/5, 191/3, 191/4, 194/1, 195/7, 195/9, 195/8, 195/3, 196/3, 196/4, 196/5, 197/3, 199/3, 200/3, 203/11, 203/3, 203/8, 203/6, 203/7, 203/5, 204/1, 205/1, 254, 273/7, 273/5, 274/1, 275, 276, 277, 278/1, 279/5, 279/2, 279/4, 279/3, 281/1, 281/2, 282, Łącko - dz. nr 1131, 1407/1, 1408/2, 1408/10, 1409/1, 1411/1, 1410/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łącko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.04.2023r.
Adres  obiektu: Stańkowa - dz. nr 156/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisława i Józef Garbacz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.04.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 196/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisława Homoncik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 12.04.2023r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 384/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Violeta Trojan
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 12.04.2023r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 143/5, 143/2
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.04.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 415/4, 415/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.04.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 1040/1, 880, 1054/1, 1078/1, 1079/1, 1080/1, 941/1, 1086/1, 1087/13
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.04.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 31
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 13.04.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna -dz. nr 85/1, 85/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.04.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna -dz. nr 276/6, 276/10, Moszczenica Wyżna -dz. nr 8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.04.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna -dz. nr 117/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Robert Kapuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.04.2023r.
Adres  obiektu: Jamnica - d. nr 450/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Artur Gręzicki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 14.04.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1350
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karolina Hedwik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 14.04.2023r.
Adres  obiektu: Skrudzina - dz. nr 198
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Irena Kotala
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.04.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 166/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Szczygieł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 17.04.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3565/6, 3565/7
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mateusz Cieśla, Ewa Kożuch
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.04.2023r.
Adres  obiektu: Składziste - dz. nr 10, 9, 7/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 19.04.2023r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 152/5, 155/16, 155/15, 155/17, 114, 163/3, 162/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.04.2023r.
Adres  obiektu: Gostwica - dz. nr 207/1, 207/3, Długołęka Świerkla - dz. nr 154/2, 155, 171/6, 171/8, 171/9, 171/12, 179/3, 202, 203, 204, 205, 322, 359, 373/2, 384/3, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 389/1, 389/2, 389/3, 397, 398, 399/2, 403/4, 403/9, 403/11, 403/13, 403/14, 410, 413, 414/1, 414/2, 415/2, 417, 418, 419, 421, 423, 424, 426, 427/5, 427/13, 428/4, 428/6, 430/13, 432, 433, 435, 437, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 443, 444, 528, 533, 560, 593
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.04.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 2/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Olchawa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.04.2023r.
Adres  obiektu: Krynica - Zdrój - dz. nr 324
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Franciszek Tyrański
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.04.2023r.
Adres  obiektu: Biała Wyżna - dz. nr 825/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Grodzka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.04.2023r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 109, 156, 218, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 222/1, 222/7, 222/8, 247, 254/1, 254/2, 458, Rąbkowa - dz. nr 74/1, 74/6, 74/7, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/13, 125, 126/12
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.04.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 158/52
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Furtak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 276
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Jędrusik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Łyczanka - dz. nr 294/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Salamon
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 403/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Czoch
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 337/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta Zając
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 584
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 668/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3735/9, 3735/11, 3736/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Natalia Borkowska-Basiaga, Łukasz Basiaga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 14/3, 15/7, 16
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 21.04.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 512/9
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 263
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aniela i Antoni Ogorzały
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3467
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna i Włodzimierz Grabek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 132, 133, 134, 147, 151/3, 151/5, 151/6, 151/7
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 202/2, 203/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 1255/1, 1255/3, 1255/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 256, 249/1, 249/2, 249/3, 205, 188, 186
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 201/2, 201/7
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 221/1,  222, 223/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 780/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Kozieński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.04.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 847/2
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina Koza
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.04.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 853/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.04.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 899
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Szczodrowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.04.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 903/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Zbozień
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.04.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 875/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo - mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Zbozień
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.04.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 767/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Strączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 637, 638/1, 638/2, 638/4, 638/5
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 446/57, 446/58, 446/60, 446/71
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 42/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 1324/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Poręba-Petryk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1431/6, 1427/2, 1427/3, 1430
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.04.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Górne - dz. nr 166/10, 140, 164/2, 163/5, 163/11, 117/2, 163/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.04.2023r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 91/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.04.2023r.
Adres  obiektu: Kamianna - dz. nr 89/35
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Matuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 26.04.2023r.
Adres  obiektu: Długołęka Świerkla - dz. nr 14, 21, 23/3, 36, 42, 44/3, 44/8, 45/1, 45/2, 49, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1, 62/1, 62/2, 63, 65/1, 66/9, 75/1, 79, 87/1, 87/2, 91/2, 91/3, 91/4, 91/6, 91/7, 92/1, 96, 100/3, 100/4, 100/7, 107, 159, 160/1, 161/1, 161/3, 161/4, 162, 163, 166/1, 235, 240, 241/1, 241/2, 242/1, 242/4, 242/8, 243/2, 243/3, 244, 248/1, 248/3, 248/4, 251/1, 251/5, 251/6, 255, 256, 321/1, 322, 337, 338, 340/5, 340/6, 341/1, 341/5, 343/2, 343/9, 343/10, 343/12, 343/13, 344/5, 344/6, 344/7, 360, 364, 373/2, 384/6, 541, 548, 551, 552, 553, 587, 591, 595, 600, 601, 606
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej - etap II
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.04.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 357/12, 357/13, 357/14, 358/1, 358/4, 359/1, 359/2, 359/4, 359/5, 359/6, 359/7
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Gryboś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 26.04.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 488/12, 488/22, 487/10, 499/2, 499/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.04.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 266, 267, 270/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2023r.
Adres  obiektu: Trzetrzewina - dz. nr 938/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Zagajski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 27.04.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 1318/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef i Marta Bogdańscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.04.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 307/4, 307/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.04.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 576/1, 576/8, 647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 661, 725/2, 734, 747, 748, 749
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.04.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 353/8, 353/1, 617, 353/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Nowe Technologie SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 481
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Angelika Mazgaj
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.04.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1004, 1000, 994/1, 994/2, 993/2, 992/2, 991/2, 990/2, 990/1, 642
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.04.2023r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 89/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Stanisz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 28.04.2023r.
Adres  obiektu: Rytro - dz. nr 346/19, 346/22, 346/21, 378, 379, 380, 346/10, 352, 353, 374, 373/2, 373/3, 384, 386, 470, 458, 404, 403, 345, 392, 393, 346/17, 365, 366, 401, 411, 412, 399/1, 413, 414/2, 414/1, 415, 27/2, 29, 27/4, 27/3, 1106, 14, 467, 498/9, 469/6, 501, 502/4, 502/8, 504/3, 505/4, 505/10, 505/8, 485, 468, 469/4, 472/3, 474
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Spółka Wodna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.04.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 2127/1
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogdan Sekuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.04.2023r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 166/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna i Mariusz Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.04.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1536/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata i Krzysztof Krzyśko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.04.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 383/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Bieda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 28.04.2023r.
Adres  obiektu: Zbyszyce - dz. nr 110/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  28.04.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1366/14
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Wajda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 299/7, 299/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 65/4, 66/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Margraf
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 65/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona Gargas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   04.05.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 63/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja Jankowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 131
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Gawełda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 7/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 46/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Pietrzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 16
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisława Litzenberger
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 41/6
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 41/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Gałysa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 509/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Witod Romanek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Żbikowice - dz. nr 189/10, 189/11, 189/12, 189/7, 189/5, 188/2, 187/2, Wronowice - dz. nr 5/1, 5/2, 6/2, 147/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.05.2023r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 436/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Paweł Zyzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1508
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Poparda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1520
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Turek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 2045
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Króliczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1639/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Bogucka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 256/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Bochenek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3716/3, 3716/2, 3667, 3734/4, 3735/13, 3735/9
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Trzetrzewina - dz. nr 488/4, 606, 607, 608, 612/1, 612/2, 612/4, 612/5, 613, 628, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 639/1, 1034, 1038
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 350/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jolanta Bukowiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Brzeziny - dz. nr 64/2
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Mroczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.05.2023r.
Adres  obiektu: Binczarowa - dz. nr 233/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aneta Jarosz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.05.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 1202/5, 1204, 1203/3, 1203/5, 1203/4, 1203/2, 1206/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.05.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - obr. 4 - dz. nr 821, 822, 823, 824, 825/2, 825/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.05.2023r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 539/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Adamik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.05.2023r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 816/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Łapka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.05.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 134/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Dąbrowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.05.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna-Zdrój - dz. nr 3911
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Chmielewska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.05.2023r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 344/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.05.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1337/3, 1337/2, 1338/6, 1338/4, 1338/3, 1203, 1351/2, 1352/5, 1352/6, 1352/7, 1352/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.05.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 462
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Gryboś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.05.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 860/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Mazurkiewicz 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.05.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 93/8
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Szewczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.06.2023r.- decyzja umorzenia


Data zgłoszenia: 10.05.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 609/1, 609/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 64/1, 64/2, 226/6, 226/11, 226/7
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 11.05.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa  - dz. nr 446/57
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Śnieżek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 672/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym     
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimiera Mirek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2023r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 310/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym     
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jarosław Szczygieł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.05.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 320/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym     
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marjana Szczewczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  11.05.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 117/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Robert Kapuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3210/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Haza
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 11.05.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 260, 264/1, 266, 278/2, 278/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 11.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 4339/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogdan Dziedzina
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 12.05.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 151/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika i Janusz Wajda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.05.2023r.
Adres  obiektu: Binczarowa - dz. nr 112, 147/1, 147/7
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.05.2023r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 434/2, 434/1, 437/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.05.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 396
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zenon Migacz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 15.05.2023r.
Adres  obiektu: Naszacowice - dz. nr 465/4, 465/9, 466/1, 500/7, 421/9, 421/8, 422/3, 424/6, 424/8, 431/7, 431/6, 431/4, 431/5, 425/9, 425/13, 425/16, 425/20, 425/21, 430, 409/7, 455/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.06.2023r.- decyzja umorzenia


Data zgłoszenia:  15.05.2023r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 463/1, 463/2, 463/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.05.2023r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 756/4, 756/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 15.05.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 479, 480/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Naszacowice - dz. nr 638, 414/6, 414/7, 409/7, Podegrodzie - dz. nr 880, 239/1, 1086/1, 1080/1, 941/1, 1085, 1093/4, 1093/6, 1093/5, 1054/1, 1040/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 1146/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena Gawlak-Ruchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 192/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata i Krzysztof Pych
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.06.2023r.- decyzja umorzenia


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2483/1, 2482/12
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina i Tomasz Śmierciak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2483/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Śmierciak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.06.2023r.- decyzja umorzenia


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 138/1, 199/3, 199/7, 199/8, 199/9, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Łęka Siedlecka - dz. nr 82/35, 82/34
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 321/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Jeliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  16.05.2023r.
Adres  obiektu: Łacko - dz. nr 1843/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Liwierska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 835
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Opyd
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.05.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 780/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Twardowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.05.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 840/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Szczodrowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.05.2023r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 374/15, 374/14, 374/13, 375/8, 374/17, 375/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.05.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 641/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marian Jamro
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.05.2023r.
Adres  obiektu: Rytro - dz. nr 470,433, 1024, 437/1, 690/3, 691, 690/5, 654/1, 653/1, 652, 659, 663, 666, 684, 685, 686/1, 686/2, 406, 47/2, 58, 57, 39, 64/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej (etap II)
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Spółka Wodna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.05.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 255/1, 256/2, 259, 260/4, 260/5, 260/8, 260/9, 262/1, 322/3, 322/6, 322/8, 335/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 18.05.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 669/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Wójcik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 18.05.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 366/4, 366/8
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Kotas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 18.05.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Górne - dz. nr 163/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Krzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 18.05.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 135/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Groń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.05.2023r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 500/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Hajduga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 18.05.2023r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 462/2, 462/1, 467, 469
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 18.05.2023r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 223/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata i Marek Kachel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.05.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 317
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryk Leśniak 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.05.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 639
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Sowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.05.2023r.
Adres  obiektu: Naszacowice - dz. nr 114/1, 114/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowo-napowietrznej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 22.05.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 618
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.05.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 326/8, 326/9, 527/5, 527/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.05.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 591/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jadwiga i Bogdan Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.05.2023r.
Adres  obiektu: Słowikowa - dz. nr 321/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Woźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.05.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 339, 295, 340/1, 340/2, 341/3, 341/4, 342/2, 496
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Nowe Technologie SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.05.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 803, 884, 805, 807, 822, 823
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.05.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 1204, 1205/5, 1196, 1208, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1215, 1372/5, 1372/8, 1372/6, 1372/7
Opis zgłaszanego obiektu:    budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.05.2023r.
Adres  obiektu: Barcice -dz. nr 927
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Skoczeń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3210/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata i Zbigniew Haza
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.05.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 59/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimiera Wieczorek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.05.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.05.2023r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 847/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisława Maciaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.05.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 694/1, 729/1, 729/2, 730, 731, 740/1, 740/2, 740/3, 743, 744, 747, 748/1, 748/2, 750, 751, 752, 754, 756/1, 756/3, 757/1, 757/2, 774, 783, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788, 789/1, 789/2, 790, 791, 795/1, 795/2, 795/3, 797, 799/1, 799/2, 801, 802, 803, 804, 805, 884, Biała Nizna - dz. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12/3, 12/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 25.05.2023r.
Adres  obiektu: Wierchomla Wielka - dz. nr 66, 73/1, 73/3, 73/4, 74, 78/12, 78/14, 78/15, 80, 98/1, 98/2, 99, 101, 102/1, 102/3, 103/539, 105/534, 107, 107/530, 149, 150/1, 271, 272/1, 272/2, 272/4, 292/1, 292/2, 302/1, 302/14, 307/6, 351, 352, 353, 367/1, 367/2, 369, 423/3, 423/4, 428, 463, 464/1, 464/3, 358/2, 350, 349/1, Zubrzyk - dz. nr 33, 64, 109/252, 110/253, 112/255, 256
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej technologicznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: MASSPOL sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3314, 3313/5, 33/13/3, 3311/1, 3311/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 582/6, 582/27, 582/28, 582/17, 582/18, 583, 582/25
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 910
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Sadowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1442/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Arkadiusz Matuszewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1914
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Fryc
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 912
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Biesik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 912
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Józef Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3210/6, 3210/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3630/2, 3976/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 116/2, 116/3, 116/5, 116/10, 116/11, 117/1, 117/6, 119/1, 127/4, 127/5, 127/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 925/21, 925/10, 925/11
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Trzetrzewina - dz. nr 906, 908, 911, 912
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej NN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 442/7, 442/6
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Roman Cieślak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 438/4, 438/3, 438/2
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 26.05.2023r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 89/5, 89/4, 89/9, 89/7, 89/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.05.2023r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 46,47/1, 47/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 29.05.2023r.
Adres  obiektu: Piorunka - dz. nr 112/1, 116, 120/3, 121/1, 121/3, 121/4, 122/1
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 29.05.2023r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 524/7, 524/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 29.05.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1969/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Bochenek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.05.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 388, 389/5, 389/6, 390/3, 390/5, 391, 397/2, 397/4, 397/6, 397/8, 398/1, 398/4, 398/6, 398/8, 398/10, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14, 398/15, 398/19, 399, 400, 401/3, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 404/1, 405, 410, 411, 412/3, 418/7
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Chełmiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.05.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 254/3, 248/1, 247/3, 190/1, 229/6, 227
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: SIM Małopolska sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.05.2023r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 269/5, 313, 318, 324, 326/9, 326/2, 326/3, 326/5, 326/7, 326/11, 327/12, 327/19, 327/5, 327/4, 327/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.05.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 576/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Turski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.05.2023r.
Adres  obiektu: Rytro - dz. nr 51, 50/1, 50/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.05.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna - dz. nr 4686/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku domu wypoczynkowego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Arkadiusz Kasprzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 31.05.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1526/7
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Dąbrowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 31.05.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 667/6, 656/2, 668/16, 668/14
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 31.05.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 357/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lesław Smaga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.06.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  31.05.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1418/1, 1408, 1404/2, 1183, 1397/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 01.06.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 590
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Kuzera
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 02.06.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 143/2, 154/1, 154/4, 154/5, 155/1, 157
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 02.06.2023r.
Adres  obiektu: Łęka Siedlecka - dz. nr 82/34, 82/37, 82/29, 82/31
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 02.06.2023r.
Adres  obiektu: Maciejowa - dz. nr 214/5, 215, 220, 222, 233/3, 233/4, 233/7, 307/2, 308, 323, 341/2, 341/16
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 02.06.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 465/10
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta i Marcin Mróz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.06.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 27, 30/1, 29, 1356/1, 14, 23/10, 23/11, 8/13, 8/3, 8/14, 8/20, 8/21, 8/6, 23/12, 23/14, 23/15, 22/13, 7/1, 7/2, 7/3, 7/6, 7/7, 7/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.06.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 61/3, 60/4, 60/3, 49/2, 60/5, 60/9, 27, 32/2, 32/1, 31, 58/5, 59/11, 59/8, 59/7, 59/13, 59/20, 59/18, 59/17, 59/1, 59/4, 57, 59/5, 48/17, 48/16, 48/7, 48/6, 47/1, 47/2, 46/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.06.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 395/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Kwiatkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.06.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 393
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Kwiatkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.06.2023r.
Adres  obiektu: Muszynka - dz. nr 111/3, 111/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.06.2023r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 557/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Cisowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.06.2023r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 194/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dominik Kmiecik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.06.2023r.
Adres  obiektu: Olszanka - dz. nr 314/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alina Pustułka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.06.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 760/11, 760/13, 762/2, 762/3, 762/4, 763
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.06.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 287/1
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Jeleński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.06.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 681/5, 681/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34