Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2024

Dodanie nowej wiadomości
2024-02-29 13:52:14
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
29-02-2024
Tytuł:
Uchwała Nr 2008/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2024 r.
Numer:
2008/2024
Krótki opis:
w sprawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego Konkursu Ekologicznego pt. „Powiat nowosądecki - moja EKOwizja” dedykowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego i ogłoszenia konkursu w ramach realizacji projektu
Treść:

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U.2024.107) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Powiatowego Konkursu Ekologicznego pt. „Powiat nowosądecki - moja EKOwizja” dedykowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego.
§ 1. Ogłasza się Powiatowy Konkurs Ekologiczny pt. „Powiat nowosądecki - moja EKOwizja” dedykowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki:
uchwala_2008.pdf
treść uchwały z załącznikami
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34