Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Przyjmowanie prac geodezyjnych do zasobu [GEO-G11]

 • 1. Forma wykonania usługi

  1. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. Przyjmowanie opracowań geodezyjn –kartograficznych do zasobu;
  3. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.
 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., Nr 193, poz. 1629);
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183);
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 924);
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 917).
 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych;
  2. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych;
  3. Zbiory danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjno–kartograficznego, których dotyczy zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłaty ustalane są na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629);

  Opłaty można dokonać w kasie Starostwa ul. Strzelecka 1 lub na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  niezwłocznie

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. W przypadku wydania decyzji odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: 018-4141800
  Fax: 018-4141888
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Janusz Banaczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Rejestrowanie dokumentacji geodezyjno–kartograficznej oraz wydawanie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego:

  1. Maria Wańczyk – Referent, tel.: 18 41-41-800, Pokój: 206

  Aktualizacja mapy analogowej:

  1. Marcinowska Alicja – Inspektor, tel.: 18 41-41-656, Pokój: 106

  Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów, przyjmowanie opracowań do zasobu geodezyjno–kartograficznego, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz naliczanie opłat:

  1. Fedczyna Anna - Inspektor, tel.: 18 41-41-655, Pokój: 105
  2. Radzik Barbara – Inspektor, tel.: 18 41-41-655, Pokój: 105

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 14:51