Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu [GEO-G15]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Opinia

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629);
  2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629); (Tabela nr 16):

  1. Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu:
   1. 1 rodzaj sieci – 150,00 zł
   2. 2 rodzaje sieci – 255,00 zł
   3. 3 rodzaje sieci – 360,00 zł
  2. Sytuowanie projektowanego przyłącza:
   1. 1 przyłącz – 105,00 zł
   2. 2 przyłącza – 178,50 zł
   3. 3 przyłącza – 252,00 zł
   4. 4 przyłącza – 325,50 zł
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  do 30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji o naliczeniu opłaty odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: 018-4141800
  Fax: 018-4141888
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

   

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Janusz Banaczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Pasieka Andrze j– Inspektor, tel.: 18 41-41-652, Pokój: 102
  2. Ochwat Kazimiera – Inspektor, tel.: 18 41-41-653, Pokój: 102

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 14:51