Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, wykładowcy

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów [KT-32]

 • 1. I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  Decyzja administracyjna

 • 2. II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:

  Ustawa o kierujących pojazdami (t.j.: Dz.U z 2016 r., poz. 627 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi
  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz 23 ze zm.).

 • 3. III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:

  Wypełniony wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy wraz z załącznikami
  Potwierdzenie wniesienia opłat

   

 • 4. IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI

  Opłata skarbowa 50 zł za wydanie decyzji

 • 5. V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

  30 dni

 • 6. VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 • 7. VII. UWAGI:

  Brak

 • 8. VIII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. IX. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:

  Tomasz Czerniec

 • 10. X. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

  Jerzy Sojka  Inspektor – Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Szkolenia Kierowców, Stacji Kontroli Pojazdów i Zarobkowego Przewozu Osób, tel. /18/ 4141602, pokój 102

   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 14:51