Wybory 2014

Postanowienie

w sprawie objęcia mandatu radnego wobec wygaśnięcia mandatu

Pliki do pobrania

Postanowienie

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Pliki do pobrania

Protokół z Wyborów do Rady Powiatu Nowosądeckiego sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez PKW w Nowym Sączu.

W protokole zostały poprawione dwa numery Komitetów Wyborczych Wyborców: Lista nr 25 - KWW Sądecka Wspólnota Samorządowa - zmiana
Lista nr 16 - KWW Sądecka Wspólnota Samorządowa, Lista nr 19 - KWW Elżbiety Ruchała "Sprawny Samorząd" - zmiana Lista nr 17 KWW Elzbiety Ruchała "Sprawny Samorząd" 

Pliki do pobrania

Protokół z Wyborów do Rady Powiatu Nowosądeckiego sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez PKW w Nowym Sączu.

Protokół z Wyborów  do Rady Powiatu Nowosądeckiego sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

Informacje dotyczące pełnienia dyżuru Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu w dniu 15 listopada 2014 r.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Sączu pełni dyżur w dniu 15 listopada
2014 roku od godz. 8:00 - 20:00. (sala konferencyjna (p. 207) – I piętro,
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33. Telefon :(18) 41 41
703.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Nowosądeckiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

Pliki do pobrania

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie .....

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości podziału Powiatu Nowosądeckiego na okręgi wyborcze.

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-23 | 13:09
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-23 | 13:09