2020 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

 

Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
01.12.2020r. PSG sp. z o.o. Mystków - dz. nr 1334/8, 1247 budowa sieci gazowej z przyłączem  
01.12.2020r. PSG sp. z o.o. Stańkowa - dz. nr 290, 285, 104, 103 budowa sieci gazowej z przyłączem  
01.12.2020r. PSG sp. z o.o. Kąclowa - dz. nr 1124/6, 1125 budowa sieci gazowej z przyłączem  
01.12.2020r. PSG sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1308/5, 1308/20, 1308/13, 3642/3, 3642/1, 1348/2, 1361/1, 1386/11, 1386/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 14.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.12.2020r. PSG sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 290, 285, 104, 103 budowa sieci gazowej z przyłączem  
02.12.2020r. PSG sp. z o.o. Siedlce - dz. nr 319/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 09.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
02.12.2020r. PSG sp. z o.o. Tylicz - dz. nr 757/6, 757/7, 2032/2, 756/4, 756/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
02.12.2020r. Magdalena Bieniek Zabrzeż - dz. nr 551 budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 21.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.12.2020r. Antoni Tomasiak Stary Sącz - dz. nr 486/3 budowa instalacji gazowej w budynku gospodarczym  11.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
04.12.2020r. Zarząd Województwa Małopolskiego Bartkowa-Posadowa - dz. nr 567/7, 573/4 budowa  sieci gazowej z przyłączami 28.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
04.12.2020r. PSG sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1881, 1880, 1878/4, 1878/3, 1878/2, 1877, 1876/2, 3704, 1893, 1878/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.12.2020r. PSG sp. z o.o. Łabowa - dz. nr 490/2, 564/1, 560, 559/2, 558/2, 557/2, 555/2, 553/2, 553/1, 539, 538/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
08.12.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3766/8, 3620, 3796/5, 3790, 3798, 3820, 3767/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.12.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3723/1, 4294/4, 3667, 3743/15, 3743/18 budowa sieci gazowej z przyłączem 14.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
09.12.2020r. PSG sp. z o.o. Moszczenica Niżna - dz. nr 143/3, 143/4, 143/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 14.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
09.12.2020r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 467/2, 467/6, 467/4, 467/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 14.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
10.12.2020r. Gmina Grybów

Biała Niżna - dz. nr 174, 175, 909, 911, 912/5, 912/6, 927, 1029/1, 1029/2, 1029/3

Siołkowa - dz. nr 923/1, 924

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
11.12.2020r. PSG sp. z o.o. Librantowa - dz. nr 525/15, 525/18 budowa sieci gazowej z przyłączem 21.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
11.12.2020r. Wiesław Noga Łososina Dolna - dz. nr 228/2 budowa budynku mieszkalnego z instalacjami i infrastrukturą techniczną 31.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.12.2020r. Gmina Grybów Florynka - dz. nr 8/1, 8/2, 9, 16/3, 16/4, 16/5, 17/1, 17/2, 17/5, 17/7, 17/8, 18/4, 19/2, 21/1, 21/2, 22/3, 21/4, 22/4, 22/9, 22/12, 23, 24/3, 24/5, 24/8, 25, 57/12, 57/25, 60/7, 62/2, 62/3, 62/4, 63/2, 65, 67/1, 68, 70, 71 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami   
11.12.2020r. Kamil Pazgan Biała Niżna - dz. nr 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
11.12.2020r. PSG sp. z o.o. Podole-Górowa - dz. nr 122/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 21.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
11.12.2020r. Tauron Dystrybucja S.A. Stary Sącz - dz. nr 2541, 3148/4, 3150/9, 3150/10, 3156/12, 3158/11, 3166/1, 3168/3, 3169/1, 3170, 3240, 3241 budowa stacji transformatorowej kontenerowej, sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej  
11.12.2020r. PSG sp. z o.o. Stadła - dz. nr 554/3, 553/1, 553/2, 616/2, 332, 541/18, 541/21, 541/22, 541/15, 541/13, 541/14, 540/6, 260/9, 260/4, 253/1, 247/1, 246, 245/4, 244/3, 243/1, 242/5, 242/2 budowa sieci gazowej z przyłączem  
14.12.2020r. Jarosław Odziemczyk Krynica-Zdrój - dz. nr 1124 budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 28.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
14.12.2020r PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 2726 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
14.12.2020r. PSG sp. z o.o. Świniarsko - dz. nr 50/6, 50/4, 1368 budowa sieci gazowej z przyłączem  
15.12.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Januszowa - dz. nr 335/6, 335/4, 335/9, 335/8, 337/6, 337/3, 337/8, 337/7 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej  22.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.12.2020r. PSG sp. z o.o. Grybów - obr.1 - dz. nr 197, 398/5, 398/4, 398/3 budowa sieci gazowej z przyłączem  
16.12.2020r. PSG sp. z o.o.

Dąbrowa - dz. nr 82/9, 79

Kurów - dz. nr 53/2

budowa sieci gazowej z przyłączem 21.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
17.12.2020r. PSG sp. z o.o. Bilsko - dz. nr 457, 327, 328, 387 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
17.12.2020r. Tomasz Dyl Grybów - dz. nr 315/5 budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
18.12.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 272/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 22.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
18.12.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 2620, 2616/3, 2621 budowa sieci gazowej z przyłączem 22.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
18.12.2020r. PSG sp. z o.o. Zabrzeż -dz. nr 548/3, 548/7, 534/2, 548/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.12.2020r. PSG sp. z o.o. Jamnica - dz. nr 228/6, 228/1, 229/8, 229/7, 229/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 08.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.12.2020r. PSG sp. z o.o. Rąbkowa - dz. nr 29/1, 29/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.12.2020r. PSG sp. z o.o. Krasne Potockie - dz. nr 65/14, 65/15, 65/17, 65/16, 66/6, 66/5, 63/2, 6/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 23.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.12.2020r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 508/13, 509/6, 509/7 budowa sieci gazowej z przyłączem

23.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

21.12.2020r. PSG sp. z o.o. Stróże - dz. nr 354/4, 354/3, 354/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.12.2020r. PSG sp. z o.o. Mostki - dz. nr 239/3, 239/2, 238 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
21.12.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3259/1, 3259/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.12.2020r. Mieczysław Frączek Nawojowa - dz. nr 38/3 budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 08.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.12.2020r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 466/1, 466/7 budowa sieci gazowej z przyłączem  
22.12.2020r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 1265, 526/2 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z zabudową komory pomiarowej  04.01.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.12.2020r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Korzenna - dz. nr 875, 166/15, 165/3, 166/14, 166/11, 166/12, 166/74, 166/5 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  07.01.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.12.2020r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Korzenna - dz. nr 16/10, 16/9, 15/23, 15/24, 15/22, 15/6, 15/19, 15/14, 10/3, 15/17, 10/5 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  07.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.12.2020r. PSG sp. z o.o. Librantowa - dz. nr 51/7, 51/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.12.2020r. PSG sp. z o.o.

Świdnik - dz. nr 235/2

Tęgoborze - dz. nr 112/7, 112/4

budowa sieci gazowej z przyłączem 07.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.12.2020r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 219/7, 218/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.12.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.12.2020r. Gmina Podegrodzie Brzezna - dz. nr 500, 917/5, 917/4, 917/6, 917/3, 917/2, 917/1, 498 rozbudowa sieci kanalizacyjnej  
28.12.2020r. Gmina Podegrodzie

Juraszowa - dz. nr 178/1, 178/2, 32, 34, 29, 31, 30/1, 30/2, 17/2, 17/1, 15, 16/2, 28, 2, 10

Rogi - dz. nr 90, 81, 82, 80, 32/2, 32/3, 32/4, 32/6

rozbudowa sieci wodociągowej  
28.12.2020r. Anna Fereńska-Kucewicz Krynica-Zdrój - dz. nr 1124 budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 11.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.12.2020r. PSG sp. z o.o.

Stadła - dz. nt 326/8, 327/1, 328/10, 331/3, 332, 333/15, 337/3, 337/4, 338/1, 340, 341/1, 342, 343/1, 344/1, 345/3, 345/4, 347/1, 644/5, 644/6, 644/10, 645

Podegrodzie - dz. nr 314/6, 322/2, 329/1, 330/7, 334/7, 335/5, 335/6, 335/8, 339/7, 339/12, 340/3, 343/1, 344/3, 344/4, 344/6, 652, 663/1

budowa sieci gazowej z przyłączami  
29.12.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Januszowa - dz. nr 17/1, 17/11, 17/18, 17/17, 17/8, 17/9, 17/10 rozbudowa sieci wodociągowej  
redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2020-01-10 | 08:11
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-26 | 08:46