2021 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

           


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1631/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z instalacją gazową w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Artur Ochoda  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 812/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z instalacją gazową w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta i Grzegorz Gorczowscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 560/2, 560/1, 559/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 272, 75, 2851
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 133/1, 134, 136
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 547/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Faron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Kynica-Zdrój - dz. nr 243/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Artur Nosal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 211/7, 211/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Kozik 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 149
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Pawlik Jarosław Jakub
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 613, 614
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Leszek Kałuziński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 104/17, 105/2, 104/16, 104/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.04.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 161/3, 161/5, 161/6, 161/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 15.04.2021r.
Adres  obiektu:  Januszowa - dz. nr 363/2, 219, 323, Piątkowa - dz. nr 260/11, 260/10, 260/7, 260/5, 260/4, 333/3, 333/7, 333/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.04.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 710/1, 724/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 15.04.2021r.
Adres  obiektu:  Mystków - dz. nr 456/7, 456/8, 456/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.04.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 438/1, 439, 440/1, 440/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.04.2021r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 61/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Ogórek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.04.2021r.
Adres  obiektu: Maciejowa - dz. nr 290/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Frączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:26.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.04.2021r.
Adres  obiektu: Rytro - dz. nr 745/8, 703, 747/1, 1099/5, 1099/8, 1099/4, 1098, 700,  658, 1099/3, 1099/2, 1099/7, 1099/6, 749/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociagowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Słowik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 126/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena i Zbigniew Żychowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 36/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina i Krzysztof Kołodziej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr  1901, 1902, 3702, 1910/3, 1910/2, 1910/1, 3704, 1890/2, 1890/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa- dz. nr 312/3, 310/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 96/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Mucha
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 2344/2, 1444/2, 2395/1, 2395/2, 2399/1, 2398/4, 2400/4, 2400/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.04.2021r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 158/3, 159, 160/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa wodociągu rozdzielczego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Chełmiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.04.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 327/3, 329/1, 461
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.04.2021r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 111/26, 111/18, 111/21
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:30.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.04.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 264, 265,    Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 10/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.04.2021r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 22/21, 22/23, 22/25, 22/26, 19, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/1, 7/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.04.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 880, 878/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  23.04.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - 76/8, 76/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.04.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr  70/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Daniel Oleksy 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.04.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 70/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wacław Gargula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.04.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 165/11, 165/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia: 26.04.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 40/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kinga Poręba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:11.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 26.04.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 207/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Freindl
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 26.04.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3029/6, 3024/5, 3024/6, 3024/7, 3083, 3085, 3082/5, 3082/4, 3082/6, 3087
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1979
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Danuta Sojka-Zańko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 1387/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Szlachcic
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 660/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Natalia Szczecina
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 50/46
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona Araźny Lelito
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 28/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tobiasz Myjak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:11.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 29.04.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 248
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 29.04.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. 235/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewelina Zielińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 30.04.2021r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 1912/2, 1924/1, 1925/1
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 30.04.2021r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 572, 574, 575/1, 575/2, 576, 577/1, 577/2, 577/3, 578, 580, 581/1, 581/2, 582, 585, 587/3, 589/2, 589/3, 591/1, 592/2, 592/3, 592/5, 592/6, 592/8, 592/12, 592/13, 593/1, 593/2, 593/3, 594/3, 594/5, 594/9, 594/10, 594/13, 594/14, 595/1, 595/2, 596, 597/1, 597/2, 601/1,  602/3, 602/6, 602/8, 602/9, 602/10, 602/11, 603, 604, 606, 607/11, 607/13, 608, 609, 610, 621/2, 621/5, 622, 623/2, 623/4, 623/9, 623/10, 623/12, 623/13, 623/15, 623/16, 623/18, 623/19, 624/1, 624/2, 625/1, 625/2, 625/3, 626/2, 628, 651/7, 651/8, 651/9, 651/10, 651/11, 651/13, 651/17, 651/18, 651/19, 652, 653/5, 653/6, 654/2, 654/4, 654/5, 654/6, 655, 657, 658/1, 658/2, 658/3, 658/4, 659/3, 659/6, 659/9, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 2558:

Stróże - dz. nr 1402, 1405, 1411, 1412, 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423/1, 1423/2, 1424, 1425/2, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 1426/1, 1426/2, 1427, 1428, 1429
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.04.2021r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 213, 431/4, 431/9, 432/3, 432/4, 432/5, 432/8, 433/2, 433/3, 433/4, 433/8, 438, 486/1, 486/2, 487, 488/2, 488/4, 490, 492/1, 493/3, 493/4, 494/1, 494/2, 495/1, 495/2, 503/1, 503/2, 504, 507, 513, 521/1, 522, 523, 524/1, 524/2, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 537/4, 539/1, 540, 541, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/2,  559/3, 559/4, 559/5, 560/2, 560/4, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/7, 561/8, 567/2, 923, 924/2, 924/4, 924/5, 924/10, 924/11, 924/12, 924/16, 924/18, 924/22, 924/23, 925/5, 925/10, 925/14, 925/15, 925/16, 926, 941/2, 941/3, 942/2, 942/3,  942/4, 942/7, 942/14, 942/15, 942/16, 942/19, 942/21, 943/1, 943/2, 944, 947, 948, 949/2, 949/7, 950/1, 952/2, 953/1, 957, 958/2, 958/3, 959, 960, 968, 970/2, 970/4, 976, 979, 1001, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/15, 1004/8, 1004/9, 1004/10, 1004/13, 1004/16, 1004/17, 1005/3, 1005/5, 1005/6, 1013, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 1024/3, 1025, 1031, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1051/7, 1051/8, 1051/9, 1052, 1053, 1054/4, 1054/5, 1054/7, 1054/8, 1054/9, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057/2, 1057/3, 1058/1, 1060/3, 1060/8, 1060/9, 1061, 1062, 1063/2, 1064, 1065, 1066, 1071, 1072/1, 1072/3, 1073/1, 1073/5, 1073/8, 1073/10, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1078/6, 1078/7, 1081/1, 1082/2, 1083/1, 1088, 1097, 1174, 1175/2, 1175/3, 1176/2, 1176/3,  1176/4, 1176/6, 1176/7, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/1, 1194, 1195, 1196/1, 1197/2, 1197/3, 1198/1, 1200, 1201/1, 1202/1, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 1203/3, 1204, 1206/6, 1206/9, 1207/1, 1209, 1212/4, 1221/1, 1221/3, 1222, 1224/1, 1224/2, 1227/1, 1228, 1229, 1230, 1233/2, 1233/3, 1234, 1235/2, 1235/3, 1236/2, 1236/4, 1236/6,  1237/1, 1237/4, 1241/1, 1241/2, 1242/6, 1242/7, 1243/1, 1244, 1245/2, 1245/3, 1246/1, 1248, 1249, 1251, 1253/1, 1257, 1258, 1260/1, 1260/3, 1260/5, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1269, 1275/1, 1281, 1282/4, 1283/3, 1283/4, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1287/1, 1288/2, 1288/3, 1288/4, 1289/1, 1290/1, 1290/4, 1290/5, 1290/6, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297, 1302, 1304, 1308, 1310/3, 1310/6, 1310/7, 1310/8, 1310/9, 1310/10, 1314, 1315, 1316/4, 1317, 1319, 1320, 1321, 1323, 1326/1, 1326/2, 1326/4, 1326/5, 1326/6, 1327/1, 1327/2, 1329/1, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1330, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1335/2, 1336/1, 1337, 1338, 1343, 1344, 1346/6, 1347, 1348, 1349/3, 1349/4, 1350, 1925/1, 1930, 2556/1, 2556/2, 2559, 2560, 2581, 2583, 2584, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.04.2021r.
Adres  obiektu: Myślec - dz. nr 138
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Węgrzyn
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.04.2021r.
Adres  obiektu:  Mogilno - dz. nr 210/8, 251, 262
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 659/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wioleta Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.05.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1400, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1399/9, 1399/10 , Piątkowa - dz. nr 832/4
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.05.2021r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 295/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Okrzes
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.05.2021r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 355, 450, 249, 250/1, 250/3, 250/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 04.05.2021r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 47/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Marcinkiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.05.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 348/1, 348/2,  348/3, 348/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 05.05.2021r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 55/9, 55/11, 55/12, 57, 77/3, 77/2, 76, 85, 86, 107/1, 120/1, 120/2, 149, 123, 121, 125/3, 125/12, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 136/2, 129/1, 129/2, 128, 127, 140, 138, 139/8, 139/3, 139/4, 139/5, 139/7, 146/1, 146/6, 147/1, 171, 170, 166/4, 168/12, 159/1, 159/4, 159/3, 160, 165, 49, 156, 139/5, 139/7, 146/1, 146/6, 147/1, 171, 170, 166/4, 168/12, 159/1, 159/4, 159/3, 160, 165, 49, 156, 180/3                                                                                                                                                                             Nawojowa - dz. nr 132/5, 310/14, 325/4, 325/3, 325/1, 317, 303/4, 303/7, 303/6, 330/5
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Nawojowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.05.2021r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 222, 224/6, 224/4, 224/3, 224/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.05.2021r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11, 2/1, 3/2, 8/2,  9, 24/2, 24/3, 24/5, 24/6, 24/8, 31/4, 31/5, 33/2, 33/3, 33/4, 33/8, 33/9, 38/1, 38/2, 38/3, 38/5, 38/10, 40/1, 40/3, 41/2, 42/4, 42/5, 42/6, 43/2, 43/3, 43/6, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53, 57/2, 57/7, 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/21, 57/25, 58/4, 59/18, 59/20, 59/21, 59/27, 59/29, 60/2, 60/5, 60/7, 62/1, 63/2, 64, 71, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/3, 77/4, 79/6, 80/1, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 85/6, 85/7, 85/8, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 87/5, 87/9, 87/13, 87/18, 88/1, 121, 122/2, 122/3, 122/4, 123/2, 123/5, 123/6, 123/11, 124/2, 124/6, 124/8, 124/10, 123/9, 123/10, 125/9, 125/10, 125/12, 126/1, 126/2, 127/1, 128/9, 129, 130/4, 130/6, 130/7, 131/5, 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/13, 131/15, 131/16, 131,19, 131/20, 132/3, 132/4, 132/11, 132/13, 132/15, 132/17, 132/19, 132/21, 133/1, 165/1, 166/1, 167/6, 167/10, 171/1, 172/1, 172/3, 172/8, 172/9, 173/2, 173/3, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 179, 180, 186, 249, 250/2, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 257/1, 257/2, 258, 259/1, 259/3, 261/4, 261/5, 261/9, 261/10, 261/20, 261/21, 261/26, 261/27, 261/28, 261/29, 261/30, 268/2, 269/2, 271/1, 272/3, 272/4, 272/5, 274/3, 274/5, 274/12, 275/1, 275/2, 276/1, 276/5, 276/6, 277/4, 277/5, 278/2, 278/9, 278/15, 278/19, 278/24, 278/31, 279/2, 280, 281/1, 281/2, 281/10, 281/11, 282/1, 282/2, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 283/2, 283/4, 285/1, 285/3, 285/4, 286/1, 290/3, 291/2, 291/3, 295, 296, 298/2, 298/4, 298/5, 299, 300, 301/2, 301/3, 302/3, 303/2, 303/4, 303/5, 303/6, 304/1, 304/3, 304/4, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1, 307, 308/5, 308/6, 308/7, 308/9, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5, 311, 314/4, 315/1, 316/1, 317/3, 317/7, 317/8, 319, 320, 321/1, 321/4, 321/6, 322, 323, 324/3, 325/4, 325/1, 329, 330/1, 330/2, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 336, 337/1, 338/2, 338/5, 338/6, 339/2, 339/3, 339/5, 340/2, 340/3, 340/4, 341/1, 343/2, 344/1, 345, 347/4, 348/4, 349/3, 349/6, 349/9, 349/10, 350,352/1, 352/2, 353/3, 353/4, 353/5, 354/1, 354/2, 355/2, 355/3, 355/4, 358/3, 358/4, 420/4, 421/2, 422, 423/2, 423/4, 424, 429/1, 430, 432/1, 432/3, 466/5, 466/7, 467/3, 467/4, 467/5, 467/7, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 469/2, 469/3, 469/5, 469/10, 469/11, 470/3, 470/4, 471/1, 471/9, 472/7, 472/8, 473/2, 473/3, 473/4, 473/6, 473/7, 474/1, 475/2, 476/8, 476/10, 476/12, 476/15, 476/21, 476/23, 476/24, 476/25, 476/26, 476/29, 477/10, 477/11, 478/1, 478/2, 479/1, 479/3, 479/4, 479/5, 480, 483/5, 483/6, 484, 485, 486, 487/2, 487/3, 487/4, 489/2, 489/3, 489/6, 489/7, 489/8, 490/1, 490/2, 490/3, 491/5, 491/14, 491/12, 491/13, 491/16, 492/5, 492/6, 493/2, 493/5, 494/1, 495/5, 495/6, 495/10, 495/11, 495/12, 496/2, 496/6, 496/7, 497/4, 498/5, 498/7, 499/8, 499/9, 499/10, 501/2, 501/3, 502/2, 505/4, 506/4, 507/6, 507/10, 507/11, 507/12, 508/1, 509/1, 510/3, 511/3, 511/4, 513/1, 515, 516/4, 516/5, 520/1, 522/1, 524/1, 526/1, 530/1, 530/3, 531/1, 633/8, 654/6, 654/8, 654/10, 656/2, 656/3, 656/4, 658/3, 658/5, 666/1, 666/2, 667/3, 668, 669, 670, 671, 672, 673/6, 673/8, 674/2, 673/10, 673/11, 691, 692/1, 692/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 06.05.2021r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 477, 479/1, 519, 475, 453/1, 417, 416/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci napowietrznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.05.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 446/87, 446/90, 446/92, 1299/1, 447, 446/53, 445, 419/11, 1275
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.05.2021r.
Adres  obiektu:  Stary Sącz - dz.nr 3565/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Przemysław Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.05.2021r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 17/6, 17/7, 17/15, 17/8, 17/9, 17/12, 17/11, 17/10, 17/13, 17/14, 17/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa wodociągu 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.05.2021r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 187/6, 155, 140/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.05.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 458/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Łęczycka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 10.05.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3876
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Czyżycki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 10.05.2021r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 118/2, 120, 158/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 10.05.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 831/4, 823, 834/3, 860
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.05.2021r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 299/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aneta i Maciej Wójs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 11.05.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3533/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maciej Piwowarczyk Grzesicki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1679/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Janusz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2276, 2848
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 835/26
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata Rodak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2021r. 
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 66/5, 65/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.05.2021r. 
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 360/13, 360/23
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Wańczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 11.05.2021r. 
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 82, 81, 72/4, 66, 69/2, 69/1, 68, 65/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.05.2021r.
Adres  obiektu:  Nawojowa - dz. nr 1192
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karolina i Artur Horowscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 12.05.2021r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 1725/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Dutkiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.05.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 1025, 1058, 1132/1, 1133, 1132/2, 423, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1131/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.05.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 251/7, 251/9, 251/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.05.2021r.
Adres  obiektu: Skrzętla-Rojówka - dz. nr 151/9, 151/8, 151/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.05.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 269/5, 269/21, 269/22
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.05.2021r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 399/1, 399/2, Białawoda - dz. nr 139/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.05.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 691, 700
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.05.2021r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 131/4, 131/5, 131/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.05.2021r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 392/12, 392/11, 392/10, 392/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.05.2021r.
Adres  obiektu:  Gołkowice Dolne - dz. nr 152/1, 153/10, 153/3, 138/2, 104/4, 104/10, 104/12, 104/8, 104/13, 104/17, 104/14
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 14.05.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 626/11, 626/4, 626/14
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu:  Gaboń - dz. nr 50/3, 50/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 36/7, 44, 50/2, 50/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1976/1, 1976/2, 1977
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 1334/8, 1247
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu:  Szczawnik - dz. nr 338/2, 331/2, 331/4, 331/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 105/7, 105/8, 104/6, 103/5, 104/3, 103/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu: Żbikowice - dz. nr 195, 198, 240/1, 240/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu:  Wielopole - dz. nr 52/6, 54/3, 54/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.05.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 525, 524/6, 523/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.05.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1893
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Klimczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.05.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 776/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Dziedziak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.05.2021r.
Adres  obiektu: Maciejowa - dz. nr 319/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wacław Klimczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.05.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1400, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1399/9, 1399/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Piątkowa - dz. nr 832/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.05.2021r.
Adres  obiektu:  Binczarowa - dz. nr 265/3, 262/1, 264/11, 264/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.05.2021r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 383, 386, 845/5, 845/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Biała Niżna - dz. nr 172/10, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.05.2021r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 623/19, 623/8, 604, 602/3, 602/6, 602/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.05.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 531/2, 531/1, 520, 522, 523/1, 523/2, 524/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 19.05.2021r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 501/1, 530/3, 505/4, 528/1, 526/1, 522/1, 499/10, 498/5, 498/7, 496/7, 496/6, 496/2, 495/12, 516/5, 494/1
Opis zgłaszanego obiektu: przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z budową stacji transformatorowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: FHU „Elbud-2”s.c.  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.05.2021r.
Adres  obiektu:  Muszyna - dz. nr 525/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina Wąchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 19.05.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 84, 720, 58/2, 58/1, 82/7, 82/8, 82/5, 82/4
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 305/5, 308
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu:  Stary Sącz - dz. nr 3767/5, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829/3, 3829/1, 3830/1, 3809, 3831, 3836, 3834/1, 3834/2, 3835, 3833/5, 3833/4, 3833/3, 3833/9, 3833/8, 3833/7                                                                                                                                     Barcice Dolne - dz. nr 179, 180, 181/6, 182/6, 183, 182/4, 181/4, 177/3, 177/2, 177/1, 181/2, 181/1, 182/1, 176/1, 176/2, 36/1, 175/2, 35/3, 35/4, 184, 186, 187/1, 188/1, 188/3, 189/5, 189/1, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 194, 195, 197, 199/4, 199/5,                                                                                199/2, 199/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu:  Gołkowice Górne - dz. nr 222/5, 237/5, 237/7, 237/8, 237/9
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu:  Tylicz - dz. nr 827/3, 822, 828/6, 828/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 215/14, 215/13
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 470/5, 470/2, 467/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 275/3, 304, 272, 271/3, 268, 264/19, 264/18, 28/1, 262/1, 261/3, 261/1, 174, 138, 137
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu: Naściszowa - dz. nr 33/1, 28/2, 27/23, 27/26, 27/12, 26/4, 26/5, 26/3, 20/7, 20/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.05.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 287/4, 287/13, 288/6, 288/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.05.2021r.
Adres  obiektu: Kunów - dz. nr 237/2, 237/9, 237/6, 236/4, 235/5, 234/2, 233/1, 205/1, 205/2, 206/2, 207/4, 207/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.05.2021r.
Adres  obiektu:  Chomranice - dz. nr 168, 165, 164/3, 164/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.05.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 161/17, 161/6, 179, 186/4, 186/12, 186/7, 186/9, 185/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.05.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 189, 190/1, 190/3, 202, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4, 288/9, 288/11, 288/10, 288/8, 286/3, 188/6, 286/2, 286/1, 188/7
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.05.2021r.
Adres  obiektu: Jelna - dz. nr 339/11, 339/16, 339/6, 339/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.05.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 138/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Choróbski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.05.2021r.
Adres  obiektu:  Florynka - dz. nr 17/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Motyka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.05.2021r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 1894/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Szczepanik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.05.2021r.
Adres  obiektu: Jaminica - dz. nr  460/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Surmański
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.05.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 166/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina Włodarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.05.2021r.
Adres  obiektu: Janczowa 114/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Pęksa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.05.2021r.
Adres  obiektu: Grybów obr.4 - dz. nr 1915/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Sekuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.05.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 1171, 532, 531, 530/1, 529/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.05.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 136, 137, 165, 168, 173, 169, 170, 171, 172/10, 163/5, 163/7, 163/12, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/8, 179, 193/1, 193/2, 189, 188/5, 161/8, 161/15, 161/14, 161/19, 161/15, 161/20, 161/18, 161/17, 161/11
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.05.2021r.
Adres  obiektu: obr. 2 miasta Grybowa - dz. nr 272/2, 272/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.05.2021r.
Adres  obiektu:  Krużlowa Wyżna - dz. nr 717/3, 717/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.05.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3671/1, 3669, 1682, 1683/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 25.05.2021r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 363/4, 362/7, 362/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.05.2021r.
Adres  obiektu:  Łęki - dz. nr 198/9, 312/1, 312/3, 313, 314, 341/1, 341/2, 341/3, 345, 298
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.05.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr  853, 834/3, 1301/2, 929, 848, 852, 849, 890, 905/1, 904/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 26.05.2021r.
Adres  obiektu: Łabowiec - dz. nr 40/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Fatuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:Data zgłoszenia:  02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2021r.
Adres  obiektu: Mostyki - dz. nr 283/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Jan Witowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.05.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3866/2, 3844
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 27.05.2021r.
Adres  obiektu: Skrudzina - dz. nr 156/9, 153, 152/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 27.05.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 955/8, 953/10, 953/7, 953/11, 953/12, 954/13, 955/13, 954/12, 954/8, 954/14, 954/7, 957/3, 991, 992, 954/17, 954/11, 954/10, 954/21, 954/19, 957/2, 961, 977, 986/6, 966/1, 966/2, 966/3, 966/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.05.2021r.
Adres  obiektu: Żbikowice - dz. nr 334/4, 334/3, 334/5, 334/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.05.2021r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 320
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Kołodziej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.05.2021r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 26/8, 26/7, 26/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 28.05.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz- dz. nr 845/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rozalia Prusak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 28.05.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Górne - dz. nr 797
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona Piszczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.05.2021r.
Adres  obiektu: Binczarowa - dz. nr 261/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Romanek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 28.05.2021r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 328/9, 332, 338/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 28.05.2021r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 572/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paulina Damian
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 31.05.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1806
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Piotr Faron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 31.05.2021r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 442/16
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Oleksy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 31.05.2021r.
Adres  obiektu:  Wielogłowy - dz. nr 536/14, 536/10, 536/11, 536/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.05.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 39/11, 39/12, 12, 40/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.05.2021r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Koczur
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 31.05.2021
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1426/11, 1436/14, 1425/5, 1423/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.05.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 462/2, 462/3, 413/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 01.06.2021r.
Adres  obiektu: Kurów - dz. nr 53/2, 54 oraz Dąbrowa - dz. nr 82/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Czop
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 01.06.2021r.
Adres  obiektu:  Wojkowa - dz. nr 55/4, 52/1, 179, 44, 55/2, 131, 143/1, 143/2, 144, 148, 150/7, 150/2, 150/8,  150/1, 127, 150/14, 132, 150/10, 149, 150/15, 150/4, 150/9, 152/1, 159/4, 162, 163, 168/3, 168/4, 173, 172/2, 172/5, 177/163, 178/162
Opis zgłaszanego obiektu: budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową zbiornika wody 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Spółka Wodna Wojkowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 01.06.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 587/6, 587/5, 585
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 02.06.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 530/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wanda  Kępińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.06.2021r.
Adres  obiektu: Krynica - Zdrój - dz. nr 422/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Kozieński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.06.2021r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1600/6, 1599, 1574/51, 1574/47, 1574/48, 1598/3, 1595/3, 1596/18, 1583/10, 1583/11, 1583/12, 1522/1, 2146, 1526/13, 1526/12, 1526/15, 1527/1, 1492, 1540, 1491/2, 1491/1, 1493/1, 1493/2, 1487, 1469, 1489, 1486, 2114/1, 1479, 2114/4, 1526/11, 1538, 1563, 1561
Opis zgłaszanego obiektu: budowa gazociągu średniego ciśnienia
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.06.2021r.
Adres  obiektu: obr. 4 miasta Grybowa - dz. nr 312/7, 312/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.06.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 709/6, 709/5, 671/3, 717/2, 713/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.06.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 585/9, 584/8, 584/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.06.2021r.
Adres  obiektu: Witowice Dolne - dz. nr 334/2, 332/2, 332/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.06.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 529/1, 530/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Gromala
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.06.2021r.
Adres  obiektu: obr. 4 miasta Grybowa - dz. nr 1/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mateusz i Monika  Janusz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.06.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.06.2021r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 356/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:Data zgłoszenia: 


Data zgłoszenia:  08.06.2021r.
Adres  obiektu: Witowice Dolne - dz. nr 274/3, 274/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.06.2021r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 379, 380, 332, 382/1, 396
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.06.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 1420/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Szczepaniec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.06.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3888, 3889, 3883/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.06.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 583/5, 583/3, 582, 579/7, 629/4, 629/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.06.2021r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 160/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Mikulska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.06.2021r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 242/13, 250/8, 250/10, 440/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

data publikacji: 2021-01-04 | 09:16
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-14 | 09:35