Budżet i majątek Powiatu

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku.

 • Uchwała Nr S.O. XII.4262.1.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 stycznia 2023 roku

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 r.
 • Uchwała Nr S.O. XII.4261.6.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 stycznia 2023 roku

  w sprawie: opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego.
 • Uchwała RIO z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

 • Uchwała RIO z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego

 • Uchwała RIO z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2022 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2022 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok

 • Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

 • 1    1  2  3  4  5    24
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-05 | 10:42