Budżet i majątek Powiatu

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku

 • Uchwała nr S.O. XII. 423.7.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2022 roku

  w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok.
 • Uchwała Nr S.O. XI.4262.13.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 roku

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 r.
 • Uchwała Nr S.O. XII.4261.11.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 lutego 2022 roku

  w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego
 • uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego

 • Uchwała RIO - pozytywna opinia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

 • Uchwała RIO -pozytywna opinia dotycząca możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2021 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

 • 1    3  4  5  6  7    24
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-05 | 10:42