Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

Zgodnie z art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Starosta Nowosądecki prowadzi rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Rejestr ten prowadzony jest na podstawie materiałów przekazanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w oparciu o bazę danych „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”. Baza ta jest ogólnie dostępna w aplikacji mapowej na stronie: http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl/. Dla każdego wyznaczonego w bazie terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi lub terenu, na którym występują te ruchy została opracowana karta rejestracyjna, którą Starosta Nowosądecki udostępnia na wniosek. Wniosek można przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (wzór wniosku do pobrania), drogą elektroniczną na adres: powiat@nowosadecki.pl lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki e-PUAP starostwons/skrytkaESP.
Jednocześnie informuję, że mapy sporządzone na potrzeby rejestru wykonywane są w skali 1:10 000 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2020 r., poz. 2270). W związku z powyższym zarówno Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Starosta Nowosądecki nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie danych niezgodnie z ich szczegółowością, w tym wykorzystanie w skalach większych niż 1:10 000. 

Dane do kontaktu: Geolog Powiatowy, tel: (18) 41-41-620, e-mail: llichon@nowosadecki.pl

Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2021-03-04 | 12:31
data ostatniej modyfikacji: 2021-03-04 | 14:25