Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z przepisami prawa Starosta jest obowiązany do zamieszczenia danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Starosta Nowosądecki prowadzi własny, publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej  i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Poniżej zamieszczono link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Jagiellońska 33.

Karty informacyjne o dokumentach Środowiskowych [link]


Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie lata 2001 - 2007.Pliki do pobrania

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2010-04-13 | 09:41
data ostatniej modyfikacji: 2015-11-03 | 13:14