Geodezja - zawiadomienia

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia  przebiegu granic oraz wyznaczenia i stabilizacją  punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 363/8 z działkami sąsiednimi nr 363/1, 363/9, 363/15, 646/1, 646/2 w obrębie Stadła, gmina Podegrodzie.

Zawiadomienie umieszczono również na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu od 12.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-05-12
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-12 | 13:19
planowana data dezaktywacji: 2024-05-12