Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 82/3, 82/6 w m. Trzetrzewina z działkami sąsiednimi.
  15 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 611 w m. Librantowa z działkami sąsiednimi.
  15 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewid.  nr 195 w m. Barcice Dolne z działkami sąsiednimi.
  15 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o ustaleniu przebiegu granic dz. nr 1155 położonej w obr. Zabrzeż gm. Łącko
  15 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem dziełek do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - działka nr 618 w obr. Krużlowa Wyżna, jedn. ewid. Grybów-wieś
  14 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o ustaleniu/wyznaczenia przebiegu granic dz. nr 322/1 i 322/2 położonych w obr. Kadcza gm. Łącko z dz. ew.: 641, 642, 138, 181.
  13 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic między dz. 670 a dz. 668/1 w m. Piątkowa.
  13 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1001, 1812 położonej w obr. Paszyn, gm. Chełmiec z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 996/6, 999, 1000, 1002, 1006, 1007/1, 1811.
  13 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1058/2 położonej w obr. Paszyn, gm. Chełmiec z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 1017, 1016, 1020/3, 1060, 1059/3, 1010, 1058/1.
  13 styczeń 2021
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 526/1, 554, 564/1, 566, 567 w obr. 0015 - Gródek.
  13 styczeń 2021
  Czytaj więcej
1  2  3  4  5