Geodezja - zawiadomienia

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia  przebiegu granic, wyznaczenia/wznowienia  znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 433/1, 433/4, 433/5, 433/9  z działkami sąsiednimi nr 436, 432/10, 432/11, 433/2, 437, 432/12, 432/13, 433/6, 433/3, 432/20, 432/18, 433/8, 439  w obrębie Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna.

Zawiadomienie umieszczono również na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu od 12.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-05-12
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-12 | 13:25
planowana data dezaktywacji: 2024-05-12