Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 219 z działkami sąsiednimi nr 218 i 233 położonymi w obrębie Łyczana, gm. Korzenna.
  21 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 176/3 z działkami sąsiednimi nr 163/1, 173/8, 174/1, 176/4, 176/5, 177 położonymi w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec.
  21 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 652 z działkami sąsiednimi nr 354/1, 355/2, 357, 636, 652 położonymi w obrębie Librantowa, gm. Chełmiec.
  21 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 156/1 z działkami sąsiednimi nr 151, 154, 155/1, 155/2, 156/2, 157, 237 położonymi w obrębie Gostwica, gm. Podegrodzie.
  21 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 100/6 , 100/7  i 100/8 z działkami sąsiednimi nr 93/1, 95/1, 99/1, 99/3, 100/2, 102/2, 102/5 położonymi w obrębie Łabowa.
  21 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki nr 314/9 z działkami sąsiednimi nr 312/1, 457 położonymi w obrębie Bilsko, gm. Łososina Dolna.
  21 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki nr 207 z działkami sąsiednimi nr 208, 209, 210, 229, 348, 206, 71, 3 położonymi w obrębie 3 Grybów.
  21 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 118/4 z działkami nr 116/10, 153/3, 153/4, 153/5, 153/1, 154/4, 154/7, 154/6, 219, 118/1, 118/2, 118/3 w obrębie Trzycierz, gmina Korzenna.
  20 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki nr 118/4 z działkami sąsiednimi nr 116/10, 153/3, 153/4, 153/5, 153/1, 154/4, 154/7, 154/6, 219, 118/1, 118/2, 118/3 w obrębie Trzycierz, gmina Korzenna.
  20 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki nr 122/4 z działkami 122/2, 122/3, 120, 167 w obrębie Mostki, gmina Stary Sącz.
  20 wrzesień 2023
  Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7    101