Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 28.03.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.59.2022.PR, udzielająca Spółce Tauron Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z siecią światłowodową, w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa linii kablowych SN 15kV oraz złączy kablowych ZKSN 15kV z telemechaniką do zasilania budynku zamieszkania zbiorowego – hotel przy ul. Pięknej w Krynicy, dz. nr 489, 488/2”.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-03-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-30 | 15:25