Ogłoszenia urzędowe

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 124a, art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)

Starosta Nowosądecki

zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 781/1 w obr. Brzezna gm. Podegrodzie - poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, zastępowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę – na budowę sieci kablowej SN-15kV wraz ze współbieżną kanalizacją światłowodową, zabudowę złącza kablowego SN-15kV oraz rozbiórkę napowietrznej linii SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego w miejscowości Podrzecze”.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-03-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-30 | 15:32