Ogłoszenia urzędowe

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe  ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie: art. 26 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art.150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.. poz. 1285 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 
ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz tel. 442-09-49, fax.: 534-08-62 ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:
ratownika medycznego w ramach zespołów ratownictwa medycznego typu S i P oraz zespołów transportu sanitarnego w kraju i za granicą, a także uczestnictwa w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych.
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-05-17
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-17 | 14:25