Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego

w sprawie porozumienia z dnia 11 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Starostą Nowosądeckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gorlice , w sprawie powierzenia niektórych spraw  z  zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2010-07-30
data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 | 13:33