Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego

Zapewnienie możliwości korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego – realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.


Z dniem  1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania
z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Niesłyszący i głuchoniemi klienci Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, proszona jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym Nowym Sączu w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej ( formularz w załączeniu) za pośrednictwem:

 

adres e-mail: ko@starotwo.nowy-sacz.pl

przesłanie faksów na nr 018 41-41-700

Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33 w godzinach pracy urzędu

 


 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2012-06-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-20 | 08:25