Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wydaniu decyzji Nr 2/D/11, znak : GB.II.6740.186.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej położonej w Krynicy-Zdroju i Tyliczu pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512 Krynica-Zdrój - Tylicz odcinek ul. Pułaskiego w m. Krynica - Zdrój
w km 1+ 650,00 do 3+ 320, 00 ".

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2012-06-11
data ostatniej modyfikacji: 2012-06-11 | 11:26