Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami/ zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018 i zamieścił go na stronie internetowej. Szczegóły planu postępowań znajdują się w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

  • Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 roku
  • Zaktualizowany 14 marca 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
  • Zaktualizowany 12 kwietnia 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
  • Zaktualizowany 16 maja 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
  • Zaktualizowany 5 czerwca 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
  • Zaktualizowany 27 czerwca 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
  • Zaktualizowany 18 lipca 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
  • Zaktualizowany 12 września 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
  • Zaktualizowany 19 września 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
  • Zaktualizowany 26 września 2018 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2018 r.
Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Beata Zięcina-Kasieczka
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-01-17 | 10:45
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-28 | 09:27