Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami/ zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020 i zamieścił go na stronie internetowej. Szczegóły planu postępowań znajdują się w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-01-16 | 11:30
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-30 | 13:14