Skarbnik

 

Małgorzata Bochenek

Rok urodzenia: 1974

Gmina: Grybów

Wykształcenie:

 • Studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych - Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Studia magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu - Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Certyfikat księgowy Ministra Finansów

 

Praca zawodowa:

 • od 1 stycznia 2016 - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego
 • 2015 – Kierownik Referatu Planowania i Realizacji Budżetu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • 2011-2015 – Skarbnik Gminy Łącko
 • 2007-2011 – Główny Księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
 • 2006-2007 – Zastępca Głównego Księgowego w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
 • 1994-2006 – Wojewódzki Urząd Pracy w Nowym Sączu oraz w Krakowie – od referenta do starszego inspektora wojewódzkiego w zakresie rachunkowości oraz wdrażania funduszy celowych, przedakcesyjnych i unijnych.

 

Rodzina: mąż, dwoje dzieci

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-26 | 10:23
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-13 | 11:22