Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 462 z działkami sąsiednimi w obrębie 4, gmina Grybów-miasto
  23 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granicy, wyznaczenia punktów granicznych działki ewid. nr 717/1 a działkami sąsiednimi nr 587, 711/2, 711/4, 716/1, 716/2, 718/1 w obrębie Gaboń, gmina Stary Sącz.
  22 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki ewid. nr 1567/4 z działkami sąsiednimi nr 1440/2, 1561, 1562, 1563, 1566/2, 1567/1, 1567/3 w obrębie Ptaszkowa, gmina Grybów.
  22 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 614/4, 614/7 z działkami sąsiednimi nr 613, 614/3, 614/5, 614/6, 614/8, 615/1 w obrębie Ptaszkowa, gmina Grybów.
  22 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/ wyznaczenia punktów granicznych działki ewid. nr 165/2 z działkami sąsiednimi nr 30, 165/1, 165/3, 166 oraz 168 w obrębie Januszowa, gmina Chełmiec.
  22 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 756/9, 756/11, 756/12, 756/15 z działkami sąsiednimi nr 756/4, 756/9, 756/11, 756/12, 756/13, 756/14, 756/15, 758/1 w obrębie Nawojowa.
  19 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 3153, 3154 z działkami sąsiednimi nr 3148, 3152, 3155, 3146, 3157, 3158 w obrębie Łomnica Zdrój.
  19 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach przyjęcia granic, ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych działki ewid. nr 414 w miejscowości Homrzyska.
  19 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic  działek ewidencyjnych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych i stabilizacji punktów działki nr 2891 z działkami sąsiednimi nr 2869, 2881, 2882, 2893 w obrębie Kamionka Wielka
  18 maj 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic  działki ewidencyjnej nr 478/3 z działkami sąsiednimi nr 476/3, 748/4, 496 w obrębie Gródek [0015],  gmina Grybów-wieś
  18 maj 2023
  Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5    56