Ogłoszenia urzędowe

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 1200 w obrębie 4, m. Grybów.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/ wyznaczenia punktów granicznych działki ewid. nr 352/8 z działkami sąsiednimi nr 352/1, 352/2, 352/3 oraz 505 w obrębie Korzenna, gmina Korzenna.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 248 z działkami sąsiednimi w obrębie Chodorowa, gmina Grybów - wieś.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 32, 33/1, 33/2 z działkami sąsiednimi w obrębie Krużlowa Wyżna, gmina Grybów -wieś.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 220 z działkami sąsiednimi nr 219/3, i 221 w obrębie Zagorzyn, gmina Łącko.
  28 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 286 w obr. Barcice Dolne gm. Stary Sącz...
  22 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

  w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 142, 327, 357, 409, 467, 507, 729/2, 872, 873, 883/2, 1020 w obr. Frycowa, gm. Nawojowa...
  21 wrzesień 2022
  Czytaj więcej
 • Obwieszczenie

  o postępowaniu administracyjnym w sprawie zwrotu udziałów we własności wywłaszczonych parcel gruntowych l. kat. 459/5, 462/3, 569/11, 462/2, 438/2, 501/2 położonych w b. gm. kat. Dąbrowa.
  18 sierpień 2022
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

  go w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3655/6 w obr. Stary Sącz, gm. Stary Sącz
  12 sierpień 2022
  Czytaj więcej
 • Wezwanie do odbioru depozytu

  Karta Bankomatowa
  08 sierpień 2022
  Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5    43