Ogłoszenia urzędowe

 • Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

  o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 119, 127, 200, 204, 251, 258, 377 w obr. Homrzyska...
  16 luty 2023
  Czytaj więcej
 • Informacja Starosty Nowosądeckiego

  w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu
  02 luty 2023
  Czytaj więcej
 • Porozumienie

  z dnia 13 stycznia 2023 r. zawarte pomiędzy: Starostą Nowosądeckim - Markiem Kwiatkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gorlice - Józefem Legutko w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Porozumienie

  z dnia 13 stycznia 2023 r. zawarte pomiędzy: Starostą Nowosądeckim - Markiem Kwiatkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nawojowa – Wojciechem Kurzeją w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną ...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Porozumienie

  z dnia 13 stycznia 2023 r. zawarte pomiędzy: Starostą Nowosądeckim - Markiem Kwiatkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Piwniczna – Stanisławem Michalikiem w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną ...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Porozumienie

  z dnia 13 stycznia 2023 r. zawarte pomiędzy: Starostą Nowosądeckim - Markiem Kwiatkowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz – Rafałem Tokarzem w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną...
  25 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o znalezieniu rzeczy/wezwanie do odbioru depozytu klucze do samochodu

  Klucze do samochodu zostały znalezione w miejscowości Krynica-Zdrój, Park Słotwiński w dniu 18 grudnia 2022 roku.
  17 styczeń 2023
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

  go w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3655/6 w obr. Stary Sącz, gm. Stary Sącz
  12 sierpień 2022
  Czytaj więcej
 • Informacja Starosty Nowosądeckiego

  Informacja Nr 7/2022 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Nowy Sącz,
  14 lipiec 2022
  Czytaj więcej
 • Informacja Starosty Nowosądeckiego

  Informacja Nr 6/2022 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Grybów – wieś,
  14 lipiec 2022
  Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5    42