Opłaty skarbowe oraz pozostałe opłaty

Opłaty skarbowe:

Pliki do pobrania


Inne opłaty:

Pliki do pobrania

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktrury w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

 

 

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

w ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz od dnia 01 lipca 2019r.:

 

 • opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy
  (opłaty za dowody rejestracyjne., tablice rej., prawo jazdy, itp.)
  nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

 

 • opłaty geodezyjne dotyczące powiatu ziemskiego
  (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.)
  nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

 

 • dochody własne dotyczące Starostwa Powiatowego
  (wpłaty za czynsz, najem, zapłata faktur)
  nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

 

 • rachunek pozostałych dochodów
  (opłata ewidencyjna, skarbowa, itp.)
  nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342

 

 • opłaty geodezyjne dotyczące powiatu grodzkiego
  (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.)
  nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342

 

 • dochody Skarbu Państwa
  (wpłaty za np. użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem, itp.)
  nr 86 1050 1722 1000 0090 3190 1292

 

 • rachunek sum depozytowych

       (wadia)
       nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 

 

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza:

opłata skarbowa - wyrejestrowanie pojazdu, pełnomocnictwo, zaświadczenie, opłata za wydanie pozwolenia za budowę
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz  nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-11-03 | 12:49
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-26 | 11:47