Podstawowe akty prawne

  • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:44