Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.16.2020 Przetarg nieograniczony na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest...

Numer sprawy:

ZP.272.16.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-08-12
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-27 | 12:54