Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.25.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w obszarze rolniczo - leśnym z ochroną ...

Numer sprawy:
ZP.272.25.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w obszarze rolniczo - leśnym z ochroną środowiska w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki, w ramach projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-10-28
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-16 | 11:40