Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.26.2020 Przetarg nieograniczony na adaptację i modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych...

Numer sprawy:

ZP.272.26.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na adaptację i modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, w Krynicy-Zdroju, w ramach projektu pn.:„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-11-16
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-16 | 11:54