Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.27.2020 Przetarg nieograniczony na adaptację i modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych...

Numer sprawy:

ZP.272.27.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na adaptację i modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-11-16
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-16 | 12:07