Interpelacje

 

Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN  | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Wktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu 
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu    
Odpowiedź:   SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Józef Świgut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 12.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Ewa Zielińska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.12.2018 – interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 28.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego:  Stanisław Dąbrowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.01.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 28.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.01.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 28.12.2018 r.
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.01.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PUP w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PUP


Skan interpelacji/zapytania:  SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marta Adamczyk
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Durlak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.02.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Maria Barbara Szarota
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 08.02.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.02.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.03.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 21.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
27.03.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu. 
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.  

12.04.2019r. - interpelacja przekazana do Urzędu Gminy w  Grybowie
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.    

12.04.2019r. - jedna z interpelacji przekazana do Urzędu Gminy w Korzennej
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.03.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.04.2019r.  interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu.
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 10.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marta Adamczyk 
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 10.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 10.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Maria Barbara Szarota
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.05.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu 
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.05.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
04.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Dąbrowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Durlak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. interpelacje otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                           SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

21.06.2019 r. - interpelacja przekazana do Tauron Dystrybucja S.A oddział w Krakowie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.06.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Antoni Poręba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
17.06.2019 r. interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

25.06.2019r. - interpelacja przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                           SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 12.07.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
15.07.2019 r. - interpelacę otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.08.2019 r.
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.09.2019 r. - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 25.09.2019
Imię i nazwisko Radnego: Emil Bodziony
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
27.09.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 27.09.2019
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 27.09.2019
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu 
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.10.2019
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

14.10.2019 - interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.10.2019
Imię i nazwisko Radnego: Antoni Poręba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu

14.10.2019 - interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 01.10.2019
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 29.10.2019
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
31.10.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.11.2019
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 15.11.2019
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 15.11.2019
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.11.2019- interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 18.12.2019
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
20.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 20.12.2019
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 20.12.2019
Imię i nazwisko Radnego: Józef Świgut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.12.2019 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03. 02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.02.2020 - interpelację otrzymał Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 31.01.2020
Imię i nazwisko Radnego: Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.02.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.04.2020
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
06.05.2020 - interpelację otrzymał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 17.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
19.06.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN

                                                              SKAN
Data złożenia: 22.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
24.06.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelacje otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                            SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor  PZD
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN 
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                            SKAN |


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 30.06.2020
Imię i nazwisko Radnego: Antoni Poręba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

09.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                           SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 17.07.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
21.07.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor PZD
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PZD


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 21.07.2020
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
21.07.2020 - - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

28.07.2020 - interpelacja została przekazana do PGW Wody Polskie w Nowym Sączu
Odpowiedź: SKAN | WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

                           SKAN | 


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 21.08.2020
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
21.08.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO


Skan interpelacji/zapytania: SKAN
Data złożenia: 14.09.2020 
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
18.09.2020 - interpelację otrzymał Wydzial Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą przekazał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO PAŃSTOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

                           SKAN - ODPOWIEDŹ UDZIELONA Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 24.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Paweł Łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.10.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 25.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.10.2020 - interpelację otrzymał Wydzial Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą przekazał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

                        - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE 

                          WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ PZD

SKAN - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ Z WÓD POLSKICH

 


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 
Data złożenia: 25.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.10.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 25.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Antoni Poręba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
08.10.2020 - interpelację otrzymał Wydzial Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą przekazał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

                           SKAN - ODPOWIEDŹ UDZIELONA Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 
Data złożenia: 25.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.10.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 30.09.2020
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
02.10.2020 - interpelację otrzymał Wydział Budownictwa 
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 04.11.2020
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.11.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 27.11.2020
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
09.12.2020 - interpelację otrzymał Wydzial Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą przekazał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

07.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO - WODY POKSKIE

 


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 27.11.2020
Imię i nazwisko Radnego: Ewa Zielińska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 07.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 27.11.2020
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 07.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 23.12.2020
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 28.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ


Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 23.12.2020
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 28.12.2020 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.02.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.02.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.02.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.02.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 26.02.2021
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 01.03.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 03.03.2021
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 03.03.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:     WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UZIELONA PRZEZ PZD

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO NADLESNICTWA W NAWOJOWEJ

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ Z NADLEŚNICTWA NAWOJOWA

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 19.03.2021
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 03.03.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

SKAN - ODPOWIEDŹ Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

SKAN - ODPOWIEDŹ Z PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE - PROTOKÓŁ PO WIZJI W TERENIE

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 29.04.2021
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.05.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 29.04.2021
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.05.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZILONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 29.04.2021
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.05.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 29.04.2021
Imię i nazwisko Radnego: Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.05.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Paweł Łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 18.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ EKS

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Paweł łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Józef Świgut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 15.06.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 17.06.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 20.07.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Michał Nowak, Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 26.07.2021 - przekazanie interpelacji Prezydentowi Miasta Nowego Sącza
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE INTERPELACJI DO PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 06.09.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 09.09.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- INTERPELACJA
Data złożenia: 06.09.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 09.09.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 21.09.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Emil Bodziony
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 27.09.2021 - interpelację otrzymał Kierownik Zespołu Spraw Obywatelskich
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA  CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ ZSO 

 

Skan interpelacji/zapytania:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 24.09.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Paweł Łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.10.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 24.09.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.10.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  INTERPELACJA
Data złożenia: 24.09.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Tadeusz Zaremba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 04.10.2021 - interpelację otrzymał Zastępca Dyrektora Wydziału Administracyjnego
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 26.10.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 2.11.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 17.11.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.11.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

SKAN -odpowiedź na interpelację udzielona przez Zarzad Spółki Tauron Polska Energia S.A

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 17.11.2021
Imię i nazwisko Radnego:  Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.11.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:  WETSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 
Data złożenia: 17.11.2021
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.11.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA
Data złożenia: 17.11.2021
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.11.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 
Data złożenia: 17.11.2021
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 22.11.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

skan - załącznik do interpelacji
Data złożenia: 29.11.2021
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
 1.12.2021 - interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PISMO PRZEWODNIE ODPOWIEDŹ Z WÓD POLSKICH

SKAN - ODPOWIEDŹ UDZIELLONA PRZEZ WODY POLSKIE

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO-INTERPELACJA

Data złożenia: 14.12.2021
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz, Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
12.2021 interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ EKS

SKAN - ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 18.01.2022
Imię i nazwisko Radnego: Ewa Zielińśka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
20.01.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 18.01.2022
Imię i nazwisko Radnego: Tadeusz Zaremba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
20.01.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PCPR

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 18.01.2022
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
20.01.2022 interpelację otrzymał Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ ZSO

SKAN - MATERIAŁ INFORMACYJNY Z SPZOZ -  POGOTOWIE RATUNKOWE

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 18.01.2022
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
20.01.2022 interpelację otrzymał Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ ZSO

SKAN - MATERIAŁ INFORMACYJNY Z SPZOZ -  POGOTOWIE RATUNKOWE

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 20.01.2022
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz, Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
25.01.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ EKS

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 07.02.2022
Imię i nazwisko Radnego: Krzysztof Bodziony
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
09.02.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 24.02.2022
Imię i nazwisko Radnego: Krzysztof Bodziony
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 25.02.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 25.02.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 25.02.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 25.02.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO  - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ PZD

SKAN - WYSTAPIENIE DO DYREKCJI ODDZIAŁU DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W KRAKOWIE

SKAN - WYSTĄPIENIE DO WÓJTA GMINY GRÓDEK N/D DUNAJCEM

SKAN - WYSTĄPIENIE DO WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ GENERALNA DYREKCJE DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  ODDZIAŁ W KRAKOWIE

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 25.02.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Joanna Szewczyk - Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- INTERPELACJA

Data złożenia: 1.03.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Joanna Szewczyk - Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO-ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 28.03.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Joanna Stawiarska
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
30.03.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 06.05.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
09.05.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 06.05.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Paweł Łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
09.05.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ PZD

WYSTĄPIENIE DO WÓJTA GMINY CHEŁMIEC 

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 06.05.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
09.05.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- WYSTĄPIENIE DO DYREKTORA ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- ODPOWIEDZ OD DYREKTORA ODDZIAŁU GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w KRAKOWIE

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:   Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - WYSTĄPIENIE DO KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W NOWYM SĄCZU

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELADCJĘ  OD KOMENDANTA POLICJI W NOWYM SĄCZU
 

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO  - INTERPELACJA

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

 

Skan interpelacji/zapytania Nr 1:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

 

Skan interpelacji/zapytania Nr 2:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

 

Skan interpelacji/zapytania Nr 3:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

 

Skan interpelacji/zapytania Nr 4: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

 

Skan interpelacji/zapytania : WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania : WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Joanna Szewczyk - Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania :  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 

Data złożenia: 08.07.2022
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania :  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 11.07.2022
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz, Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.07.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 12.08.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
22.08.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDZ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 24.08.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Tadeusz Zaremba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
25.08.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 30.09.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
25.08.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

SKAN -ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI - AKTY PRAWNE 

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 07.10.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 07.10.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFRIWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 07.10.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO  - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 07.10.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Ryszard Poradowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2022 interpelację otrzymała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 17.10.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
20.10.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 25.10.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Andrzej Gancarz, Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
28.10.2022 interpelację otrzymała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ A.GANCARZ

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ NA INTERPELACJĘ S.SUŁKOWSKI

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 1

Data złożenia: 25.11.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
29.11.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 2

Data złożenia: 25.11.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
29.11.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PRZEKAZANIE PISMA DO WÓJTA GMINY GRYBÓW

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 29.12.2022
Imię i nazwisko Radnego:  Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
30.12.2022 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ UDZIELONA PRZEZ DYREKTORA PZD

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 1

Data złożenia: 22.02.2023
Imię i nazwisko Radnego:  Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
27.02.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 2Data złożenia: 22.02.2023
Imię i nazwisko Radnego:  Franciszek Kantor
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
27.02.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 1

Data złożenia: 22.02.2023
Imię i nazwisko Radnego:  Joanna Szewczyk - Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
27.02.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 2

Data złożenia: 22.02.2023
Imię i nazwisko Radnego:  Joanna Szewczyk - Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
27.02.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

SKAN - PODPISY MIESZKAŃCÓW

Data złożenia: 27.02.2023
Imię i nazwisko Radnego:  Tadeusz Zaremba
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
01.03.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO  - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 31.03.2023
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz, Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 31.03.2023
Imię i nazwisko Radnego: Wiktor Obrzut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.03.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 18.05.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marta Adamczyk
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.05.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 

Data złożenia: 18.05.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.05.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 18.05.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.05.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO-ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- PRZEKAZANIE PISMA DO WÓJTA GM. ŁOSOSINA DOLNA 

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO -  przekazanie pisma do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 18.05.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.05.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  SKAN - ODPOWIEDŹ UDZIELONA PRZEZ Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- INTERPELACJA

SKAN - ZDJĘCIA

Data złożenia: 18.05.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.05.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- INTERPELACJA 

Data złożenia: 18.05.2023
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
23.05.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO-INTERPELACJA

Data złożenia: 03.07.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
05.07.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO-ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO-INTERPELACJA

Data złożenia: 29.08.2023
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
30.08.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO-ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 28.09.2023
Imię i nazwisko Radnego: Józef Świgut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
28.09.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 05.10.2023
Imię i nazwisko Radnego: Paweł Łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 06.10.2023
Imię i nazwisko Radnego: Józef Świgut
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 06.10.2023
Imię i nazwisko Radnego: Anna Radzik
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 

Data złożenia: 06.10.2023
Imię i nazwisko Radnego: Michał Nowak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:   WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ 

 

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 06.10.2023
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Dąbrowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŻ NA INTERPELACJĘ

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA 

Data złożenia: 06.10.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marta Adamczyk
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- INTERPELACJA

Data złożenia: 06.10.2023
Imię i nazwisko Radnego: Joanna Szewczyk-Kubacka
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
10.10.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 02.11.2023
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz, Stanisław Sułkowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.11.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOTEPNA CYFROWO-ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE

 

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO- INTERPELACJA

Data złożenia: 09.11.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marcin Bulanda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.11.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PISMO PRZEWODNIE

SKAN - INTERPELACJA

Data złożenia: 27.11.2023
Imię i nazwisko Radnego: Przemysław Gajowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
28.11.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 30.11.2023
Imię i nazwisko Radnego: Paweł Łabuda
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
05.12.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA

Data złożenia: 30.11.2023
Imię i nazwisko Radnego: Piotr Ogorzałek
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
05.12.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:    WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 1

Data złożenia: 30.11.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
05.12.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 2

Data złożenia: 30.11.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
05.12.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTEPNA CYFROWO -PRZEKAZANIE INTERPELACJI

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - PISMO PRZEWODNIE PRZEKAZANIE WYJAŚNIEŃ Z GDDKiA w Krakowie

ODPOWIEDŹ -WYJAŚNIENIA GDDKiA w Krakowie

 

Skan interpelacji/zapytania:  WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - INTERPELACJA Nr 3

Data złożenia: 30.11.2023
Imię i nazwisko Radnego: Marek Pławiak
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
05.12.2023 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź:  WERSJA DOSTEPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Skan interpelacji/zapytania: SKAN - INTERPELACJI

Data złożenia: 28.12.2023
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
03.01.2024 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
 

Odpowiedź: WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO - ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 

Skan interpelacji/zapytania: SKAN - INTERPELACJA

Data złożenia: 01.02.2024
Imię i nazwisko Radnego: Andrzej Gancarz
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
06.02.2024 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ - WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

 

 

Skan interpelacji/zapytania: SKAN - INTERPELACJA

Data złożenia: 01.02.2024
Imię i nazwisko Radnego: Maria Barbara Szarota
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
06.02.2024 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ - WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

 

Skan interpelacji/zapytania: SKAN - INTERPELACJA

Data złożenia: 11.03.2024
Imię i nazwisko Radnego: Stanisław Dąbrowski
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
13.03.2024 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ - WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

 

 

Skan interpelacji/zapytania: SKAN - INTERPELACJA

Data złożenia: 26.03.2024
Imię i nazwisko Radnego: FRANCISZEK KANTOR
Dane dotyczące przebiegu postępowania, w tym zasięganych opinii: 
29.03.2024 interpelację otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Odpowiedź: ODPOWIEDŹ NA INTERPELACĘ - WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-27 | 09:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-08 | 11:25