Komisja Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Miedzynarodowej plan pracy VI kad

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

data publikacji: 2019-02-11 | 11:29
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-04 | 13:06