Rok 2009

Uchwała Nr 349/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2009 roku zatwierdzonego Uchwałą Nr 246/XXV/2009 Rady Powiat Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2009r. i zmienionego Uchwałą Nr 297/XXIX/2009 Rady Powiat Nowosądeckiego z dnia 26 czerwca 2009r. Uchwałą Nr 308/XXX/2009 Rady Powiat Nowosądeckiego z dnia 07 sierpnia 2009r. Uchwałą Nr 324/XXXII/2009 Rady Powiat Nowosądeckiego z dnia 06 listopada 2009r. oraz Uchwałą Nr 336/XXXIII/2009 Rady Powiat Nowosądeckiego z dnia 09 grudnia 2009r.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-01-07
data ostatniej modyfikacji: 2010-01-07 | 10:48