Rok 2009

Uchwała Nr 350/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu: "Edukacja twoją szansą" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-01-07
data ostatniej modyfikacji: 2010-01-07 | 10:54