2015

Uchwała Nr 98/X/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-09-02
data ostatniej modyfikacji: 2015-09-02 | 11:49