2015

Uchwała Nr 101/XI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-10-14
data ostatniej modyfikacji: 2015-10-14 | 08:36