2015

Uchwała Nr 127/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-01-07
data ostatniej modyfikacji: 2016-01-07 | 09:51