Gmina Gródek nad Dunajcem

 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7018A zlok. na dz. nr.54/11 w m. Tropie , gm. Gródek nad Dunajcem.- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.30.2024 z dn. 07.05.2024
 • Wyjaśnienia dotyczące zgłoszenia zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT 22227 Tropie , dz. nr 50/3 gm. Gródek nad Dunajcem.- Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.6.2024 z dnia 19.02.2024
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT 22227 Tropie , dz. nr 50/3 gm. Gródek nad Dunajcem.- Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o.

  ORL.I.6221.6.2024 z dnia 12.02.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7018A zlok. w m. Tropie, dz. nr 54/11 gm. Gródek nad Dunajcem. Prowadzący instalację P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.83.2023 - wpływ 15.12.2023 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7029A Rożnów dz.409/1 gm. Gródek nad Dunajcem - Prowadzący instalację P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.82.2023- wpływ 15.12.2023 r.
 • Zgłoszenie zmiany nazwy i nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: 58157 ZAKLICZYN CENTRUM (26159 KNO-GRODEK-ZAKLICZYN) zlok. w m. Gródek nad Dunajcem, Bartkowa Posadowa 133, gm. Gródek nad Dunajcem - Operator T-mobile

  Znak: ORL-I.6221.22.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM nr 57120 TROPIE zlok. w m. Tropie dz. nr 54/11. Prowadzący instalację:.T-Mobile

  ORL-I.6221.15.2023 z dnia 20.03.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne oznaczonej: BT22921 OLSZOWA i zlokalizowanej w m. Bartkowa-Posadowa - Inwestor: Polkomtel Infrastruktura.

  Znak: ORL-I.6221.8.2021 z dnia 22.03.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: 57120 TROPIE_T99 (25120 KTN_CZCHOW) zlokalizowanej na dz. ew. nr 54/11 w m. Tropie - Operator T-mobile Polska S.A..

  Znak: ORL-I.6221.6.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 2818 JELNA (26179 KNO_GRODEK_JELNA) w m. Jelna - Operator Orange Polska S.A.

  Znak: ORL-I.6221.2.2021
 • 1  2    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:08
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-13 | 09:08