Gmina Nawojowa

  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 2447 (26236N!) zlok. w m. Nawojowa dz. nr 990/4. Prowadzący instalację: Orange Polska S.A.

    ORL-I.6221.17.2023 z dnia 29.03.2023 r.
  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2020_C , zlok. w m. Nawojowa, działka o nr ewid. 990/02 gmina Nawojowa. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

    Znak sprawy: ORL-I.6221.46.2022 z dnia 25.08.2022
  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2020_C zlok. w m. Nawojowa, dz. nr 990/2 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

    Znak sprawy: ORL-I.6221.34.2021
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2021-09-29 | 10:10