Gmina Nawojowa

  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2020_C zlok. w m. Nawojowa, dz. nr 990/2 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

    Znak sprawy: ORL-I.6221.34.2021
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2021-09-29 | 10:10