Gmina Nawojowa

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2020_C , zlok. w m. Nawojowa, działka o nr ewid. 990/02 gmina Nawojowa. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I. 6221.20.2024 z dnia 18.03.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 2447(26236N!) Nawojowa (KNO_Nawojowa_Frycowa) zlok. w m. Nawojowa dz. nr 990/4 gm. Nawojowa. Prowadzący instalację Orange Polska S.A.

  ORL-I.6221.80.2023- wpływ 11.12.2023 r.
 • Zgłoszenie instalacji PEM: NWS2037F zlok. w m. Popardowa dz. nr 7/1 gm. Nawojowa. Prowadzący instalację P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.72.2023 wpływ 23.10.2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 2447 (26236N!) zlok. w m. Nawojowa dz. nr 990/4. Prowadzący instalację: Orange Polska S.A.

  ORL-I.6221.17.2023 z dnia 29.03.2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2020_C , zlok. w m. Nawojowa, działka o nr ewid. 990/02 gmina Nawojowa. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.46.2022 z dnia 25.08.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2020_C zlok. w m. Nawojowa, dz. nr 990/2 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.34.2021 z dnia 10.09.2021
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2021-09-29 | 10:10