Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji PEM: NWS7025B zlok. w m. Wierchomla Wielka, dz. nr 82, gm. Piwniczna - Zdrój. Prowadzący instalację - P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.34.2024 z dnia 21.05.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji PEM: 5818(26195N!) Wierchomla (KNO_Piwniczna_Wierchomla) zlokalizowanej w m. Wierchomla Mała dz. nr 43 gm. Piwniczna

  ORL-I.6221.73.2023 wpływ 02.11.2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji PEM: NWS2014B Piwniczna- Zdrój Góra Kicarz gm. Piwniczna-Zdrój prowadzący instalację P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.61.2023 wpływ 11-09-2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji PEM 5375 Wierchomla (26195N_KNO_ Piwniczna_Wierchomla) zlokalizowanej w miejscowości Wierchomla Mała gm. Piwniczna dz. nr 43 Prowadzacy instalacje Orange Polska S.A.

  ORL-I.6221.58.2023 wpływ 28-08-2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2014B lok. Góra Kicarz, gm. Piwniczna -Zdrój. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.57.2022 z dn. 23.09.2022
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7025B z lok. w m. Wierchomla Wielka, dz. nr 82 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.50.2022 z dnia 05.09.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne :TSR Piwniczna g. Kicarz zlok. w m .Piwniczna dz. nr 3046, gm. Piwniczna-Zdrój- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

  ORL-I.6221.18.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2014_B zlok. w m. Piwniczna-Zdrój - Góra Kicarz - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • BT22392 PIWNICZNA

  Znak: ORL-I.6221.67.2019
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: TSR Piwniczna / g. Kicarz w m. Piwniczna - Prowadzący instalację: Emitel.

  Znak: ORL-I.6221.35.2020
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:10
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-29 | 08:00