Gmina Łącko

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: BT24619 ZABRZEŻ zlok. na dz. 1271/2 w m. Zabrzeż - Operator Towerlink Poland Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.29.2024 z dn. 29.04.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS7015_A zlok. w m. Łącko, góra Cebulówka - Operator P4 Sp. z o.o.

  ORL-I. 6221.22.2024 z dnia 19.03.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2030A zlokal. w m. Jazowsko, gm. Łącko, dz. o nr ewid. 745/4, 745/3. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I. 6221.21.2024 z dnia 18.03.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: Łącko Cebulówka (26371N! KNO_Łacko_ Cebulówka zlok. w m. Łącko dz. nr 1952 gm. Łącko. Prowadzący instalację Orange Polska S.A.

  ORL-I.6221.79.2023 - wpływ 06.12.2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 5877 (26281N!) Wietrznice (KNO_LACKO_WIETRZNICE) zlok. w m. Zabrzeż, dz. nr 1271/2, gm. Łącko. Prowadzący instalację: Orange Polska S.A.

  Znak: ORL-I.6221.65.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT24619 zlok. w m. Zabrzeż nr 1271/2. Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.6.2023 z dnia 19.01.2023 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS2024A zlok. Góra Jeżowa, Łącko. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.66.2022 z dnia 22.11.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: nr 5877 (26281n!) WIETRZNICE zlok. w m. Zabrzeż, dz. nr 1271/2. Prowadzący instalację: Orange polska S.A.

  ORL-I.6221.61.2022 z dnia 26.10.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7014A zlok. w m. Zabrzeż, gm. Łącko, dz. o nr ewid. 1271/2. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.56.2022 z dn. 23.09.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2030A zlokal. w m. Jazowsko, gm. Łącko, dz. o nr ewid. 745/4, 745/3. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.44.2022Z z dnia 05.08.2022
 • 1  2  3    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:22
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-21 | 12:21