Miasto Grybów

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji BT_22240 KAMIENNA GÓRA zlok. w m. Grybów, dz. nr 1439, os. Biała Wyżna - prowadzący instalację Towerlink Poland Sp.zoo

  ORL-I.6221.4.2024 z dnia 19.01.2024
 • Poprawione sprawozdanie: TSR Grybów g. Kamienna, zlok. w m .Grybów obręb 4, dz. nr 1440, gm. Grybów- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

  Orl-I.6221.22.2022
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne :GPZ Grybów, zlok. w m .Biała Niżna, dz. nr 471/4, gm. Grybów- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

  ORL-I.6221.23.2022
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne :TSR Grybów g. Kamienna, zlok. w m .Grybów obręb 4, dz. nr 1440, gm. Grybów- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

  ORL-I.6221.22.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: BT_22240 KAMIENNA GÓRA w m. Grybów - Polkomtel.

  Znak: ORL-I.6221.7.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS2010_A w m. Grybów - Operator P4.

  Znak: ORL-I.6221.5.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: TSR Grybów g. Kamienna w m. Grybów - Emitel.

  Znak: ORL-I.6221.33.2020
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT_22240 KAMIENNA GÓRA w m. Grybów - Polkomtel.

  Znak: ORL-I.6221.30.2020
 • Zgłoszenie zmian parametrów instalacji OM Grybów, ul. Kościuszki 8, 33-330 Grybów, Emitel S.A.

  ORL-I.6221.17.2020 z dnia 30.06.2020 r.
 • aktualizacja zgłoszenia instalacji TSR Grybów/g Kamienna

  ORL-I.6221.11.2020 z dnia 29.05.2020
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:10
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-29 | 07:57