Miasto i Gmina Stary Sącz

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 26253 (26253N!) MOSZCZENICA WYŻNA (KNO_STARYSACZ_MOSZCZENICA) w m. Moszczenica Wyżna dz. 40 - Prowadzący instalację: Orange Polska S.A.

  Znak: ORL-I.6221..1.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7007_B zlok. w m. Moszczenica Wyżna, dz. nr 368 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.35.2021
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT 22363 Stary Sącz w m. Stary Sącz - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.42.2020

 • zgłoszenie instalacji STBK BT22363 STARY SĄCZ

 • stary_sacz_centrum_57135_orl-i6221.60.2019.pdf

 • zmiana danych dla stacji bazowej - ORL-I.6221.12.2020

 • Zgloszenie stacji bazowej P4 Sp. z o.o. NWS7007 B Moszczenica Wyżna dz. nr 368, gm. Stary Sącz

 • Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - P4 Sp. z o.o. - instalacja NWS7007_B

 • Korekta do zgł. nieistotnych zmian w instalacji PEM: 57263 (26263N!) KNO-StarySacz-Podegrodzie zlok. Stary Sącz ul. Podegrodzka dz nr 640. Prowadzący instalację- T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.16.2024 z dn. 15.03.2024
 • Zgłoszenie zmian w zakresie zmiany danych w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS7145A zlok. 33-340 Moszczenica Wyżna, dz. nr 411, obr. 0009, gm. Stary Sącz

  ORL-I. 6221.18.2024 z dnia 18.03.2024
 • 1  2  3    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-11 | 13:58