Miasto i Gmina Stary Sącz

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji PEM57263Stary Sacz (26263N!)KNO-Stary Sacz-Podegrodzie zlok. Stary Sacz ul. Podegrodzka dz nr 640

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 26253 (26253N!) MOSZCZENICA WYŻNA (KNO_STARYSACZ_MOSZCZENICA) zlok. w miejsc. Moszczenica Niżna, dz. 386. Prowadzący instalację: Orange Polska S.A

  Znak: ORL-I.6221.44.2023 z dn. 28.06.2023
 • zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM OM PKP Stary Sącz ul. 22 stycznia 11

  ORL-I.6221.30.2023 wpływ 08.05.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2011C zlok. w m. Stary Sącz, ul. Magazynowa 5. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.63.2022 z dnia 08.11.2022 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 26253 (26253N!), lokal. Moszczenica Niżna, dz. o nr ewiid. 386. Prowadzący instalację Orange Polska S.A.

  ORL-I.6221.62.2022 z dnia 03.11.2022 Uwagi Wyjaśniono omyłkę w zgłoszeniu: Jest: Moszczenica Wyżna , działka o nr ewid. 40 Winno być: Moszczenica Niżna, dz. o nr ewid. 386
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7102A zlok. Wielki Wygon, Stary Sącz, dz. nr 36/2 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.60.2022 z dnia 26.10.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7145_A, zlokal. w m. Moszczenica Wyżna, dz. o nr ewid. 411 gm. Stary Sącz. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.45.2022 z dnia 17.08.2022 (data wpływu)
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM NWS7007_B, zlokal. Moszczenica Wyżna, gm. Stary Sącz, prowadzący instalację : P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57263 (26263N!) KNO_STARYSACZ_PODEGRODZIE zlok. w m. Stary Sącz, ul. Podegrodzka, d. 640 , gm. Stary Sącz - Prowadzący instalację: T-Mobile S.A.

  ORL-I.6221.34.2022
 • 1  2  3    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-05 | 15:07