Gmina Łososina Dolna

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzania PEM 57243 (26243N!) KNO_LOSOSINAD_BLISKO zlok. w mi. BILSKO 79. Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.32.2024 Z DNIA 13.05.2024
 • Korekta do zgł. nieistotnych zmian w instalacji wytwarzania PEM 57188 (26188N!) KNO_LOSOSINA_TABASZOWA zlok. w mi. Znamirowice, dz. nr 76. Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.14.2024 z dn. 11.03.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzania PEM 57188 (26188N!) KNO_LOSOSINA_TABASZOWA zlok. w mi. Znamirowice, dz. nr 76. Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.14.2024 z dnia 11.03.2024
 • Korekta do zgł. zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT 22228 Gródek zlok. Znamirowice, dz. nr 76/3, 33-312 Tęgoborze- Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o.

  ORL.I.6221.7.2024 z dnia 26.02.2024
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT 22228 Gródek zlok. Znamirowice, dz. nr 76, 33-312 Tęgoborze- Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.7.2024 z dnia 13.02.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji PEM: NWS2026A Znamirowice zlokalizowanej w m. Znamirowice dz. nr 76/3 gm. Łososina Dolna prowadzący instalacje P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.77.2023 - wpływ 20.11.2023 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzania PEM 57188 (26188N!) KNO_LOSOSINA_TABASZOWA zlok. w miejsc. Znamirowice, dz. nr 76. Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  Znak: ORL-I.6221.70.2023 z dn. 18.10.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzania PEM: 3969 Rożnów (26148N! KNO_LOSOSINA_WITOWICEDOLNE, zlok. w m. Witowice Dolne, dz. nr 229/3, gm. Łososina Dolna - Prowadzący instalację: Orange Polska S.A.

  Znak: ORL-I.6221.67.2023 z dn. 13.10.2023
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS2029C lok. Witowice Dolne, dz. nr 229/3 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.65.2022 z dnia 17.11.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: NWS2026_A zlok. w m. Tabaszowa - Operator P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.41.2021
 • 1  2    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:23
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30 | 12:43